VSTUP A POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Pri plánovanej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Poprad  odporúčame režim OTP. Očkovaní pacienti alebo pacienti, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 6 mesiacov sa môžu preukázať dokladom o uvedenom. Neočkovaným a neprekonaným odporúčame sa preukázať negatívnym antigénovým testom nie starším ako 72 hodín.

Ostatní pacienti, ktorí sú v zmysle usmernení považovaní za podozrivých z ochorenia COVID-19, budú ošetrení vo vyhradenom čase pre rizikových pacientov.

Sprevádzajúce osoby, ktorým sa zdravotná starostlivosť neposkytuje, vstupujú do priestorov zdravotníckeho zariadenia v režime OTP.