Urologické oddelenie

História

Urologické oddelenie je najmladším oddelením v Nemocnici Poprad, a.s. Je zriadené od 1. mája 2008, kedy sa primárom oddelenia stal MUDr. Erik Chorvát, MBA.
Urologické oddelenie v tom čase bolo súčasťou chirurgického oddelenia s počtom lôžok 6 na dvoch izbách. Operačné riešenie sa vykonávalo na chirurgických sálach.
Pri oddelení funguje od tohto času  aj urologická ambulancia, kde v tom čase pracovala jedna sestra, ktorá zároveň pracovala ako operačná sestra urologického oddelenia. Do konca roka 2008 bolo v ambulancii ošetrené také množstvo pacientov, že v januári 2009 bola na ambulanciu prijatá ďalšia sestra, ktorá zabezpečovala chod ambulancie.
Počet pacientov rapídne rástol, postupne sa prijímali lekári, stredný zdravotnícky  personál a ošetrovateľ. V  roku 2011 pracovali na urologickom oddelení 2 lekári a 3 sestry.
Dôležitý bol pre popradskú urológiu rok 2012, kedy sa otvorili centrálne operačné sály, kde má aj urológia svoju vlastnú sálu. V roku 2013 v odbore urológia bolo hospitalizovaných 266 pacientov, vykonaných 195 operácii, čo prestavovalo 73,31% operovanosti. V režime jednodňovej starostlivosti bolo urobených 323 zákrokov.
12. júna 2014 bolo otvorené samostatné pracovisko extrakorporálnej litotripsie a lôžkové oddelenie urológie, ktoré sa nachádza na prvom poschodí lôžkovej časti Nemocnice Poprad, a.s.
Extrakorporálny litotriptor Sonolith i-sys sa nachádza na 2. poschodí polikliniky. Je určený na rozbíjanie močových kameňov a rozšíri škálu liečebných metód urologického oddelenia.
Nové lôžkové urologické oddelenie sa nachádza na 1. poschodí a disponuje s 18 lôžkami. Vedenie nemocnice týmto spôsobom reagovalo na absenciu zdravotnej starostlivosti urologického typu v spádovej oblasti Poprad a Kežmarok s približne 170 tisíc obyvateľmi. V rámci oddelenia sú pacientom k dispozícii 3 nadštandardné  jednoposteľové izby, z toho jedna s vlastným WC a sprchou a tiež detská izba so sprievodom pre max. 4 osoby. Vrchnou sestrou sa stala Mgr. Darina Krausová, ktorá manažuje prácu 6 sestier v jednozmennej prevádzke a 7 sestier nepretržitej prevádzke, 2 asistentov, 2 pomocných pracovníkov v zdravotníctve, dokumentačnej pracovníčky a 2 upratovačiek.
V septembri 2014 sa stal zástupcom primára MUDr. Ján Čičila, ktorý predtým pracoval v Českých Budějoviciach.
V októbri 2014 spustilo prevádzku ďalšie pracovisko urologického oddelenia a to RTG pracovisko, ktoré je vybavené urologickým RTG prístrojom Siemens Uroskop Omnia. Slúži pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú akúkoľvek urologickú operáciu či zákrok vyžadujúcu RTG žiarenie. Na tomto pracovisku sa robia ambulantné vyšetrenia, ale aj náročnejšie operácie kameňov v močových cestách v celkovej alebo regionálnej anestézii – ureterorenoskopie a perkutánne extrakcie konkrementov pomocou najnovších endoskopických prístrojov rigidných aj flexibilných. Na drvenie kameňov máme na pracovisku všetky typy technológií vrátane lasera, ktorým v dnešnej dobe riešime väčšinu kameňov. Vďaka špičkovému vybaveniu vieme odstrániť kamene rôzneho zloženia z akejkoľvek časti močového traktu.
V apríli 2016 sa začali na urologickom oddelení robiť tiež laparoskopické operácie obličiek – nefrektómie, resekcie nádorov obličiek, pyeloplastiky a na jeseň 2016 po zakúpení 3D laparoskopickej veže aj radikálne prostatektómie – teda odstránenie prostaty laparoskopicky u pacientov s rakovinou prostaty.
Môžeme povedať, že v súčasnosti disponujeme jedným z najlepších vybavení v rámci  urologických pracovísk na Slovensku a dúfame, že to pocítia aj naši pacienti a z urologického oddelenia budú odchádzať spokojní a vyliečení.