NEMOCNICA POPRAD PONÚKA RÝCHLY RT-PCR TEST. VÝSLEDOK DOSTANETE DO 2 HODÍN!

Nemocnica Poprad reaguje na potreby obyvateľov v týchto náročných časoch a neustále sleduje nové možnosti a trendy v diagnostických metódach. Z tohto dôvodu zaradila do svojej ponuky rýchly molekulárny Real-time PCR in vitro diagnostický test na kvalitatívnu detekciu vírusu SARS- CoV-2 (SARS-CoV-2 rýchly RT-PCR test). Výsledok testu dostane testovaná osoba do dvoch hodín od odberu!  

Rýchly RT-PCR test diagnosticky vykonáva oddelenie klinickej mikrobiológie od pondelka do soboty. Samotný odber musí byť realizovaný v mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad. Klient sa na test objednáva prostredníctvom objednávacieho formulára na stránke nemocnicapp.sk,

Odbery na rýchly RT-PCR test počas pracovných dní vykonávame od 7.00 do 14.00 hod, v sobotu od 7.00 do 10.00 hod.

Výsledok je klientovi zasielaný elektronicky na mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávacom formulári. Certifikát je vyhotovený rovnako ako pri klasickom RT-PCR teste v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.