Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista DRG – revízny lekár

Pracovná funkcia: lekár špecialista DRG – revízny lekár
Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti:
– posudzovanie zhody zdravotnej dokumentácie a kódovania pre účely zaradenia hospitalizačného prípadu do príslušnej skupiny DRG,
– tvorba a aktualizácia interných dokumentov,
– metodické usmerňovanie užívateľov klasifikačného systému DRG v medicínskej oblasti,
– dohľad nad výkonom kontroly zo strany zdravotných poisťovní, ÚDZS a ostatných subjektov,
– súčinnosť pri revízií so ZP a kompletizovaní zdravotnej dokumentácie
Zamestnanecké výhody, benefity: DDP, 5 dní nad rámec ZP
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
Prax: 1 rok
Osobnostné predpoklady a zručnosti: – prax v oblasti vykazovania DRG
– špecializácia v špecializačnom odbore revízne lekárstvo vítaná,
– základné znalosti v zdravotníckej legislatíve 
Ponúkaný plat (brutto): 2700€ /mesiac
lekár so špecializáciou základná zložka mzdy 2 605,90 € (motivačná zložka mzdy 100 €),
lekár bez špecializácie základná zložka mzdy 1416,25 € (motivačná zložka mzdy 1 283,75 €)
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail:beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných žiadostí a životopisov budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor