SVETOVÝ TREND PRI OPERÁCII SLABINOVÝCH PRUHOV U DETÍ JE V POPRADE OD ROKU 2017 ŠTANDARDOM

Nemocnica Poprad medzi prvými na Slovensku zaviedla v roku 2017 operácie detských slabinových pruhov podľa vzoru svetových chirurgov miniinvazívnymi operačnými výkonmi. Pod dohľadom špičkových odborníkov zo zahraničia sa zavedená novinka stala štandardom pri liečbe detí. 

Operácie slabinových pruhov klasickým rezom u detí sa vykonávali v Nemocnici Poprad, a. s., od začiatku fungovania Chirurgického oddelenia s JIS. Už pred piatimi rokmi však začali lekári Chirurgického oddelenia Nemocnice Poprad medzi prvými na Slovensku s novou metódou operácie detských slabinových pruhov podľa vzoru svetových chirurgov. V roku 2017 školil chirurgov z popradskej nemocnice v novej operačnej technike detský chirurg MUDr. Salmai Turial. V súčasnosti vedúci lekár Oddelenia detskej chirurgie Magdeburskej univerzitnej nemocnice je známy vo svete miniinvazívnymi operačnými výkonmi nielen u detí, ale aj u novorodencov, či predčasne narodených detí.

 „Operácie slabinového pruhu (inguinálnej prietrže) patria medzi najčastejšie brušné operácie v detskom veku.  Minivazívne, resp. laparoskopické operácie žlčníka, apendixu, slabinových pruhov ako aj ďalšie náročné zákroky boli najskôr na našom pracovisku vykonávané u dospelých pacientov. S rozvojom techniky sa vo svete zaviedli miniinvazívne laparoskopické operácie aj u detí. Slovo laparoskopia, alebo laparoskopická operácia, je odvodená od latinského slova lapara – čo znamená mäkké miesto v tele a od slova scopia – čo znamená pozorovať. Pri laparoskopickej operácii sa pre prístup do dutiny brušnej urobí malý rez v oblasti pupka, cez ktorý sa do brušnej  dutiny zavedie optická kamera, ktorá prenáša obraz z dutiny brušnej na obrazovku. Podľa potreby si chirurg zavedie cez ďalšie malé rezy potrebné nástroje a vykoná potrebný operačný výkon. Okrem laparoskopického odstránenie apendixu a žlčníka u detí, bolo našim cieľom zaradiť do portfólia aj laparoskopické operácie slabinových pruhov, aby sme deťom minimalizovali pooperačnú bolesť a minimalizovali jazvy na bruchu“, začal rozhovor MUDr. Tomáš Francisty, lekár Chirurgického oddelenia, ktorý vykonáva operácie slabinových pruhov u detí. Ďalej dodal: „Slabinový pruh u detí je vrodený, nikdy sa sám nezmenší, ani nezahojí. Jedinou možnosťou jej odstránenia je operácia klasickou alebo miniinvazívnou metódou. Pri ponechaní pruhu je riziko, že môžu nastať ďalšie závažné zdravotné komplikácie.“

„Chceme poďakovať MUDr. Salmaiovi Turialovi za zaškolenie a za rozvoj laparoskopie u detí na našom pracovisku. Laparoskopický prístup nám umožňuje počas jednej operácie ošetriť oba slabinové pruhy, čo pri klasickej operácii nebolo možné. Tento spôsob vedenia operácie zabráni u dieťaťa nutnosti ďalšej celkovej anestézii v budúcnosti. Po operácii majú deti minimálne bolesti brucha. Tak isto odpadá traumatizácia dieťaťa pri vyberaní stehov pri kontrole. Deti  hospitalizujeme na detskej izbe, v prípade záujmu aj v doprovode rodiča. Dieťa s rodičom prichádza ráno v deň operácie a na druhý deň je prepustené do domácej starostlivosti. Krátky pobyt v nemocnici ešte viac zníži stres a strach z pobytu dieťaťa v nemocničnom prostredí.“, vysvetlil výhody operácie a priebeh hospitalizácie primár Chirurgického oddelenia s JIS, MUDr. Tomáš Vnenčák.

„Od roku 2017 sme na našom pracovisku aj napriek COVIDovej dobe, počas ktorej boli plánované operácie zastavené, odoperovali laparoskopicky slabinový pruh u viac ako 100 detí vo veku 1 až 17 rokov. Túto metódu chceme poskytnúť čo najviac deťom aj z iných častí Slovenska a radi ich na našom pracovisku privítame a odoperujeme“, dodal MUDr. Tomáš Francisty.

„Som veľmi rada, že naši chirurgovia robia miniinvazívne výkony pre slabinový pruh aj u detí, ako je bežné vo svete. Je to bezpečná a odporúčaná chirurgická metóda pre operáciu slabinového pruhu u detí. Veľkým benefitom je minimalizovanie bolestivosti a vynikajúci kozmetický efekt, pri zachovaní minimálneho rizika návratu slabinovej prietrže. Radi privítame detských pacientov a ich rodičov z celého Slovenska, ktorí prejavia záujem o operáciu slabinového pruhu miniinvazívnym spôsobom u ich detí. Prajem kolegom veľa úspechov a veľa spokojných detských pacientov“, dodala na záver riaditeľka LPS MUDr. Annamária Miháliková.