Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – EPIDEMIOLÓG

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore epidemiológia
Náplň práce: – výkon špecializovaných pracovných činností, ktorých cieľom je najmä zamedzenie šírenia infekčných chorôb a nozokomiálnych nákaz
– výkon preventívnych opatrení a kontrola ich dodržiavania
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
zameranie, odbor:
špecializácia v špecializačnom odbore epidemiológia
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Mzdové podmienky (brutto):
Lekár so špecializáciou: 
– základná zložka mzdy  od 3027,50 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok pre lekára so špecializáciou od 2500,00 € pri úväzku 1,0
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov
tel.: 052/7125 589 ,
mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.