Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – EPIDEMIOLÓG

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore epidemiológia
Náplň práce: – výkon špecializovaných pracovných činností, ktorých cieľom je najmä zamedzenie šírenia infekčných chorôb a nozokomiálnych nákaz
– výkon preventívnych opatrení a kontrola ich dodržiavania
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady:
vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
zameranie, odbor:
špecializácia v špecializačnom odbore epidemiológia
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Mzdové podmienky (brutto): od 2605,90 €
– náborový príspevok od 2500,00 € pri úväzku 1,0
– konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností uchádzača
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov
tel.: 052/7125 589 ,
mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.