Hematológia a transfúziológia

Diagnostické a liečebné metódy

Laboratórna diagnostika:

 • hematológia základná: KO, diferenciál leukocytov, Rtc, absolútny počet EO,
 • hematológia špeciálna: Le – bunky, diferenciál elementov likvoru, osmotická rezistencia erytrocytov, farbenie na maláriu, morfológia erytrocytov, punkcie kostnej drene – náter, farbenie a hodnotenie,
 • cytológia: alkalická fosfatáza Le, farbenie na železo.
 • koagulácia:
  PT (Quick), APTT, FBG, TT, AT III, – (týchto 5 testov je možné objednať aj pod názvom hemokoagulačný skríning),
  ČK (čas krvácania),
  FDP (fibrín degradačné produkty),
  EGT (etanolový gelifikačný test),
  RPK (retrakcia plazmatického koagula),
  ITH ( index tolerancie heparínu).
 • imunohematológia:
  krvná skupina + Rh faktor,
  skúšky kompability, skríning protilátok u príjemcu krvných prípravkov,
  CTP (Coombsov test priamy), CTN (Coombsov test nepriamy)
  chladové protilátky, kryoglobulíny,
  vyšetrenie anti-Rh protilátok u tehotných

Prístrojové vybavenie:

 • 2 plnoautomatické hematologické analyzátory SYSMEX XT 2000i a K-4500 (s možnosťou vyšetrovania 3- a 5-parametrového diferenciálneho rozpočtu leukocytov)
SYSMEX XT 2000i SYSMEX K-4500
 • 2 koagulometre Sysmex CA 500, Sysmex CA 1500
Sysmex CA 500 Sysmex CA 1500
 • skúmavkové centrifúgy, svetelné mikroskopy, chladiace zariadenia
centrifuga centrifuga
mikroskop chladnicka
 • informačný systém PCS*CARE s príslušným PC vybavením