PRE NEMOCNICU POPRAD JE ODBORNÉ VZDELÁVANIE PERSONÁLU JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH PRIORÍT

Unikátny odborný workshop zameraný na nácvik zabezpečenia žilového prístupu pripravila Nemocnica Poprad v spolupráci s Aesculap Akademiou.  Ide o jeden zo základných kameňov akejkoľvek činnosti v intenzívnej medicíne. Workshop pre odborný personál bol určený na osvojenie si základných techník zabezpečenia centrálneho žilového prístupu s využitím centrálnych venóznych katétrov Certofix a USG prístroja. Cieľom takejto viacúrovňovej spolupráce bolo získavanie zručností a v konečnom dôsledku skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kurzom účastníkov sprevádzal tím lekárov a sestier Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) Nemocnice Poprad. Veľkým bonusom bola prítomnosť fantómov, na ktorých si účastníci mohli reálne simulovať zavedenia katétra pri zabezpečení centrálneho venózneho prístupu.