Hematológia a transfúziológia

História

Oddelenie hematológie a transfúziológie začalo svoju činnosť na území okresu Poprad súčasne so založením klinických oddelení Nemocnice Poprad. Primárom oddelenia sa stala MUDr. Ružena Michalová, ktorá oddelenie viedla do r.1991. V tom čase oddelenie poskytovalo zdravotnú starostlivosť v časti transfúziologickej i hematologickej pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, až do založenia HTO v Starej Ľubovni v 90-tych rokoch.
Od r.1991 oddelenie viedla primárka MUDr. Helena Vongreyová.

V marci 2005 došlo k delimitácii transfúziologickej časti oddelenia do Národnej transfúznej služby SR. Pri Nemocnici Poprad, a.s. ostalo hematologické oddelenie s krvnou bankou a hematologická ambulancia, ktorá poskytuje diagnostiku a liečbu primárnych hematologických ochorení a ochorení so sekundárnymi hematolog. patologickými stavmi.
Od r.2007 je vedúcim lekárom, t.č. primárom oddelenia,  MUDr. Božena Frančeková.