URGENTNÝ PRÍJEM PRASKÁ VO ŠVÍKOCH

Od 23.12.2022 do 26.12.2022 museli zamestnanci urgentného príjmu a pohotovostných ambulancií zvládať obrovský nápor pacientov. Počas uplynulých štyroch dní bolo na urgente ošetrených 399 pacientov, pričom len polovicu z nich priviezli vozidlá záchranných zdravotných služieb, druhá polovica pacientov prišla individuálne.

Situáciu na urgente ovplyvnilo viacero faktorov. Mnohé súkromné ambulancie v meste a okolí sú počas sviatkov a prázdnin zatvorené, prichádzajú aj mimoregionálni a zahraniční pacienti, ktorí pod Tatrami trávia sviatočné dni. Výsledkom je skutočnosť, že na urgentnom príjme sa stretáva naraz aj niekoľko pacientov privezených záchrankou, pacienti s úrazmi a ďalší prichádzajúci s rôznymi ochoreniami.

Personál pracuje s maximálnym nasadením, avšak rozsah vyšetrení realizovaných v nemocnici ako aj  vyhodnotenie ich výsledkov si vyžaduje čas, ktorí odborný personál nedokáže skrátiť. Pacientov preto vyzývame k ohľaduplnosti a tolerantnosti voči ostatným pacientom. Zároveň prosíme o rešpektovanie rozhodnutí personálu, ktorý určuje prioritu ošetrenia jednotlivých pacientov.

Najväčší nárast pacientov oproti minulému roku bol zaznamenaný na urgente 23.12.2022 u pacientov s internými diagnózami, kde došlo k nárastu ošetrených až o 25%.

Keďže lyžiarska sezóna sa ešte len rozbieha a v regióne prichádza obdobie najvyššej návštevnosti počas prelomu rokov, v najbližších dňoch je predpoklad pokračovania zvýšeného náporu pacientov na urgentný príjem Nemocnice Poprad.