DETSKÁ POHOTOVOSŤ ZAŽÍVA NAJNÁROČNEJŠIE SVIATKY ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV

Na detskej pohotovosti (APS) si minimálne posledných 10 rokov takúto chorobnosť nepamätajú. Od 23.12.2022 do 26.12.2022 tam ošetrili takmer 300 pacientov, pričom posledný deň pred sviatkami to bolo len počas 6 hodín trvajúcej služby až 42 detí. Najviac chorých bolo na Štefana, keď ošetrili až 92 detských pacientov, na Štedrý deň a v 1. sviatok vianočný to bolo zhodne po 72 pacientov. Až 90 % chorých má chrípku a chrípke podobné ochorenia. Viac ako polovicu pacientov tvoria deti vo veku 0 – 3 roky.

V rámci ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a cez pediatrickú ambulanciu bolo od 23.12.2022 do 27.12.2022 vyšetrených a ošetrených ďalších 67 detských pacientov a z nich 48 bolo hospitalizovaných.

Prečo je pohotovosť plná pacientov? Aj tu sa stretlo niekoľko faktorov. Mnohé ambulancie detských lekárov sú počas sviatkov a prázdnin zatvorené a prichádzajú aj mimoregionálni a zahraniční pacienti, ktorí si pod Tatrami užívajú zimné prázdniny a v neposlednom rade prichádzajú aj rodičia s chorými deťmi, ktorých problémy trvajú už niekoľko týždňov.

Práca s detským pacientom je často omnoho náročnejšia ako s dospelými a personál chce s maximálnym nasadením pomôcť všetkým, avšak vyšetrovanie aj ošetrovanie si vyžaduje svoj čas. Čakajúcich dospelých preto vyzývame k ohľaduplnosti a tolerantnosti voči ostatným. Zároveň prosíme o rešpektovanie rozhodnutí personálu, ktorý určuje prioritu ošetrenia jednotlivých pacientov. K plynulosti vyšetrovania by mohli pomôcť aj samotní rodičia. Na pohotovosti sa vyberá poplatok za ambulantnú pohotovostnú službu (APS) v zmysle § 38a ods. 4 až 6 Zákona č. 577/2004 Z.z. vo výške 2 € (resp. za ÚPS 10 €). Pripravená hotovosť môže urýchliť vybavenie jednotlivých pacientov, keďže vyberanie poplatkov musí vyriešiť sestra, ktorá má v ambulancii prioritne úlohy spojené s ošetrovaním pacientov.