Klinická mikrobiológia

Laboratórna diagnostika

Oddelenie klinickej mikrobiológie zabezpečuje priamu a nepriamu laboratórnu diagnostiku ochorení spôsobených mikroorganizmami (baktérie, vírusy, parazity, mykotické mikroorganizmy – kvasinky, plesne) z biologických materiálov.

Oddelenie zároveň poskytuje konzultačnú činnosť, interpretáciu výsledkov a prehľady rezistencií na antimikrobiálne látky.

Oddelenie je členené na laboratória:

Bakteriologické

 • mikroskopické vyšetrenie biologických materiálov
 • hemokultivačné vyšetrenia
 • aeróbne a anaeróbne kultivačné vyšetrenie:
  – identifikácia bakteriálnych kmeňov
  – zisťovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej citlivosti na antimikrobiálne látky
 • detekcia bakteriálnych a vírusových antigénov v biologickom materiáli

 

Parazitologické

 • identifikácia parazitov
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie protozoí, detekcia antigénov protozoí
 • vajíčka helmintov

 

Imunosérologické

 • vyšetrenie protilátok v sére proti baktériám, vírusom, parazitom a mykotickým organizmom
 • detekcia antigénov v sére