AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH MUDr. Mačudovej ZATVORENÁ!

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Zuzany Mačudovej je zatvorená. V prípade potreby navštívte zastupujúcu lekárku, MUDr. Danu Smolárovú. Jej ambulancia sa nachádza rovnako v pavilóne kožného stacionára na 2. poschodí, číslo dverí D227.