MAJME ČISTÉ RUKY NIELEN POČAS SVETOVÉHO DŇA ČISTÝCH RÚK

Svetový deň hygieny rúk pripadá každoročne na 5. máj. Upozorňuje na potrebu správnej hygieny rúk v nemocniciach na všetkých úrovniach – u zamestnancov, pacientov i návštevníkov. Správnu techniku dezinfekcie rúk si môžete dnes vyskúšať a otestovať v našej nemocnici. 

Hygiena rúk je dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj nášho bežného života. Pandémia COVID-19 poukázala na dôležitosť hygieny rúk. Dezinfekcia rúk sa stala bežnou súčasťou verejných priestorov. Hygiena rúk je však nevyhnutná nielen počas pandémie, ale aj mimo nej – a to predovšetkým v zdravotníckych zariadeniach. Práve tu sa často nachádzajú rizikové skupiny ľudí, pre ktoré môže byť bežná nákaza život ohrozujúca.