POZVÁNKA NA PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE

Nemocnica Poprad, a. s., (ďalej len ako „verejný obstarávateľ“), týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako „PTK“) za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti niektorých požiadaviek na dodanie prístroja MR u relevantných hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „relevantné subjekty“).
Verejný obstarávateľ v rámci prípravy verejného obstarávania považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektami niektoré dôležité aspekty dodania Magnetickej rezonancie. Z uvedeného dôvodu budú konzultované oblasti: Technické parametre a špecifikácie MR.
 
Účasť na PTK je dobrovoľná a každý subjekt sa môže slobodne rozhodnúť prijať alebo neprijať toto pozvanie.  Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetných prípravných trhových konzultácii bude vyhotovovaný audio záznam
 
Podrobnosti k PTK nájdete v oznámení k prípravným trhovým konzultáciám.