DIAMANTOVÉ OCENENIE ZA LIEČBU PACIENTOV S AKÚTNOU CIEVNOU MOZGOVOU PRÍHODOU PRE POPRADSKÚ NEUROLÓGIU

Neurologické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad získalo za výsledky v liečbe a manažmente pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou získalo po troch medzinárodných zlatých oceneniach za rok 2018, 2019, 2020 dve najvyššie medzinárodné diamantové ocenenia za rok 2021 aj 2022.

 Najvyššie medzinárodné diamantové ocenenie ESO Angels Awards DIAMOND STATUS získala popradská neurológia za výsledky v liečbe a manažmente  pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2021 a následne ocenenie obhájilo aj za rok 2022.  Po druhýkrát najvyššie diamantové ocenenie v mene celého tímu prevzala 21. júna 2023 primárka Neurologického oddelenia s JIS Nemocnice Poprad, a. s., MUDr. Ľubica Snopeková od konzultantky Angels Iniciatívy za Slovensko Mgr. Diany Urbáni.

Tri zlaté medzinárodné ocenenia ESO Angels Awards (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS získalo Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s., za výsledky v liečbe a manažmente pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2018 a následne obhájilo aj za roky 2019 a 2020.

Cievne mozgové príhody (CMP) sú spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách a predstavujú významný sociálny aj ekonomický problém, pretože až u 50 % pacientov zostáva po prekonanej CMP trvalý neurologický deficit. 

Táto liečba je komplexná a vyžaduje skúsený a vzdelaný tím odborníkov z odboru neurológie, rádiológie, intervenčnej rádiológie, ale súčasne je veľmi dôležitá aj ošetrovateľská starostlivosť.

Ako uviedla primárka neurologického oddelenia MUDr. Snopeková: „Medzinárodné zlaté a najvyššie diamantové ocenenia  ESO Angels Awards sú ocenením správnej logistiky a spolupráce celého tímu neurologického oddelenia a spolupráce hlavne s rádiologickým oddelením popradskej nemocnice, oddelením urgentného príjmu, KRaZM oddelením intervenčnej rádiológie UNLP v Košiciach, VÚSCH v Košiciach. Ďakujem im za ich ústretovosť, ochotu a vysoko odborný prístup, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť tieto výsledky a tento úspech. Poďakovanie patrí aj regionálnej RLP, RZP a lekárom interného oddelenia. Pre nás je prioritou pacient, ktorému sa maximálne snažíme poskytnúť zdravotnú starostlivosť na kvalitnej európskej úrovni.“

Opakované získanie tohto ocenenia  je pre neurologické oddelenie popradskej nemocnice veľkou výzvou a inšpiráciou do ďalšej práce.