Oftalmologická ambulancia a JZS oftalmologická bude dňa 4.9.2023 zatvorená

Dňa 4.9.2023 (pondelok) bude  celý deň zatvorená Oftalmologická  ambulancia a Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v oftalmológii.
Zastupuje MUDr. Katialová Očná ambulancia Tatranské námestie 7.00 – 19.00 hod. a MUDr. Jurčák Očná ambulancia Poliklinika Alexandra 7.00- 15.30 hod..