Popradskú nemocnicu kompletne zmodernizujú. Za tri roky bude mať európsku úroveň a takmer 370 lôžok pre pacientov

Popradskú nemocnicu čaká historicky najväčšia rekonštrukcia. Z Plánu obnovy a odolnosti vďaka kvalitnému projektu získala  42,2 miliónov EUR a za tri roky by mala prejsť komplexnou obnovou. A to všetko za plného chodu nemocnice. Pacienti aj personál nemocnice tak budú proces historickej premeny nemocnice pod Tatrami môcť sledovať tak povediac ,,na vlastné oči.“ Po jej ukončení bude Nemocnica Poprad jednou z najmodernejších nemocníc po každej stránke – stavebnej, technickej, prístrojovej, ale najmä čo sa týka moderných medicínskych procesov od prijatia pacienta, cez jeho liečbu až po prepustenie z nemocnice. Najdôležitejší je však vynikajúci personál s empatickým prístupom k pacientovi.

Popradská nemocnica vždy mala, a to jej ostáva aj do budúcna, špecifický charakter aj vzhľadom na jej širokú spádovú oblasť vrátane oblasti Tatier. Tu končia v rukách špecialistov všetci zranení turisti či návštevníci veľhôr. Aj preto je jej historicky najväčšia obnova tak dôležitá. ,,Technický proces prípravy projektu je ukončený. Projekt má vydané právoplatné stavebné povolenie, schválenú štúdiu realizovateľnosti. Máme ukončenú štátnu expertízu, vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze, zabezpečené je financovanie projektu, čo je pre prípravu procesu rozhodujúce,“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad a.s. MUDr. Jozef Tekáč, MPH. Nemocnica v zmysle platnej legislatívy už realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.

Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad zahŕňa rekonštrukciu 349 lôžok pre pacientov na 10 poschodiach, 19 lôžok sa vybuduje úplne nových. Komplexnou obnovou prejde aj poliklinika, zásadné zmeny si dlhodobo žiada centrálna plynová kotolňa, vonkajšie aj vnútorné rozvody, samozrejmosťou bude kvalitné zateplenie s cieľom znížiť energetickú záťaž nemocnice. Po realizácii všetkých uvedených zmien príde na rad najmodernejšia medicínska technika, celková vonkajšia aj vnútorná bezpečnosť nemocnice.

Nemocnica v roku 2022 hospitalizovala vyše 16 000 pacientov. Práve oni by mali chystané zmeny už v lete 2026 pocítiť najviac. ,,Robíme to v prvom rade pre pacienta. Ten je najdôležitejší bez ohľadu na to, s akým zdravotným problémom k nám príde, či v ohrození života alebo s ,,drobnosťou“. Úplne iné podmienky si zaslúžia aj naši zamestnanci. Musíme im vytvoriť moderné pracovné zázemie s vybavením, aké má hociktorá iná nemocnica v Európe. Len tak docielime, aby mladí zdravotníci zostávali na Slovensku a spolu so skúsenými dlhoročnými kolegami tvorili modernú medicínu aj na regionálnej úrovni,“ uviedol generálny riaditeľ. Práve vytvorenie dostupnej a efektívnej siete nemocníc so zdravým hospodárením a kvalitnou zdravotnou starostlivosťou, s vysokým komfortom pre pacienta je cieľ, s ktorým Plán obnovy a odolnosti v rozvoji zdravotníctva počíta.

„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia a modernizácia našej nemocnice zasiahne z časti aj do bežného chodu a komfortu pacientov. O každej etape rekonštrukcie budeme verejnosť včas informovať, už v tejto chvíli všetkých prosíme o trpezlivosť a pochopenie. Nemocnica je živý organizmus, ktorý je tu pre pacientov 24 hodín denne, nemôžeme ju zatvoriť, aby sme ku prestavali. Na konci modernizácie, verím, že všetci našu snahu ocenia. Osobitne by som rád požiadal o podporu a trpezlivosť všetkých kolegov. Rozumiem, že pracovať v náročnom stavebnom ruchu nie je ľahké, ale všetci máme spoločný cieľ,“ vysvetlil generálny riaditeľ MUDr. Tekáč.

Z histórie nemocnice

Pôvodná nemocnica stála v Spišskej Sobote  na konci mesta smerom k Popradu Povstala zo skromných počiatkov v r.1890 a bola stanicou prvej pomoci odbočky Červeného kríža. Z podnetu tamojšieho lekára MUDr. Augustína Szásza (*24.12. 1859 – +28.12. 1947), ktorý prišiel do Popradu zo Spišských Vlách v roku 1886, organizoval početné dobročinné akcie a daroval vlastný majetok, aby týmto spôsobom sústredil finančné prostriedky na založenie nemocnice v Spišskej Sobote. V roku 1901 zakúpil prízemný domček, v ktorom umiestnil 6 postelí. Nemocnicu založil 28.1.1903. Nemocnica bola spočiatku umiestnená v obytnom dome spolu s dvorom, ktorý pre nemocničné účely darovala Alica Majunková, vdova po známom sobotskom architektovi Gedeonovi Majunkem, maďarskému krajinskému Červenému krížu. Roku 1910 pribudli ďalšie 4 domy. TATRA nemocnica bola otvorená 10.12.1911. Roku 1912 ju prevzal Červený Kríž. Vtedy sa jej kapacita zvýšila na 24 postelí. Areál nemocnice bol rozšírený r. 1915. R.1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného Kríža. R.1935 bola MUDr. Szászovi odhalená pamätná bronzová tabuľa s podnadpisom Dobrodincovi chorých. V období predmníchovskej republiky bola rozšírená nákladom poldruha milióna korún. 01.12.1940 pod názvom Štátna nemocnica prešla pod správu zdravotníckeho odboru Ministerstva vnútra. Mala 6 lekárov a 18 sestier z rehole Dcéry Božskej Lásky. Spolu bolo roku 1941 zamestnaných v nemocnici 53 osôb. Po skončení II. svetovej vojny mala interné oddelenie s 61 lôžkami a chirurgické oddelenie so 62 lôžkami.