V popradskej nemocnici sme zaviedli najmodernejšiu metódu pri práci s novorodencami

Popradské sestry z novorodeneckého oddelenia a z jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti  získali certifikát v oblasti bazálnej stimulácie. Nielen, že sledujú, ale cielene sa vzdelávajú a zavádzajú najmodernejšie poznatky v práci s novorodencami. Takmer dve desiatky sestier už dnes pracujú podľa konceptu bazálnej stimulácie profesora Dr. Fröhlicha. Je to obrovský prínos nielen pre najmenších pacientov, ale a pre ich rodičov.

Bazálna stimulácia sa dá jednoducho vysvetliť ako súhrn úkonov, pri ktorom sa stimuluje telesná a zmyslová zložka človeka. Mimoriadny význam má práve u novonarodených bábätiek. Cieľom je vďaka zmyslovým podnetom vyvolať u detičiek nové neuronálne spojenia v mozgu a tieto si potom uchovať pre vykonávanie rôznych pohybov, hybnosti, činností, pre rozvoj zmyslov.  Autorom konceptu je prof. Dr. Andreas Fröhlich, špeciálny pedagóg, ktorý dlhodobo pracoval s deťmi s viacnásobným ťažkým postihnutím. Vychádzal z dostupných poznatkov v prenatálnej  medicíne  aj vo vývinovej psychológii. 

,,U nás využívame bazálnu stimuláciu tak na úseku fyziologických, ale aj rizikových či predčasne narodených novorodencov. Koncept bazálnej stimulácie  sa  stal bežnou súčasťou našej práce. Cieľom  bazálnej  stimulácie  je  vďaka zmyslovej stimulácii a pohybu  umožniť vznik nových neuronálnych spojení mozgu a podporiť tak optimálny psychomotorický vývin dieťatka  v budúcnosti. Veľmi  si  vážime  pochvalu od pani  doktorky  za zanietenosť a úprimný  záujem sestier o toto vzdelávanie,“ hovorí riaditeľka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Poprad a.s. Mgr. Zuzana Guthová.

Program vzdelávacieho programu bazálnej stimulácie má aktuálne v Nemocnici Poprad  21 sestier, čo  výrazne  zvyšuje  kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre novorodencov. Zároveň je to výborný predpoklad aj pre rodičov, aby s takouto stimuláciou u bábätiek pokračovali aj naďalej, čo prináša ohromné výsledky najmä u tých detičiek, ktoré z najrôznejších príčin vo vývoji zaostávajú.

,,Od začiatku uplatňovania novej metódy je táto využívaná na jednotke intenzívnej starostlivosti u všetkých novorodencov a na novorodeneckom oddelení individuálne. Detičky na liečbu reagujú veľmi dobre, ich telíčko reaguje na vonkajšie cielené pohybové a zmyslové podnety, ktoré si samo najprv nedokáže privodiť, neskôr však už reagujú detičky spontánne. V súčasnosti sa uchádzame o získanie certifikátu ,Pracovisko bazálnej stimulácie podľa profesora Dr. Fröhlicha‘,“ dodala Mgr. Guthová.