21. MAREC – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

Downov syndróm patrí k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí.

Na Slovensku sa narodí ročne 30 – 50 detí s Downovým syndrómom.

Obujme si dnes dve rôzne ponožky a zapojme sa do ponožkovej výzvy!

Šírme spolu porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.