Oddelenie nukleárnej medicíny

Diagnostické a liečebné metódy

Pre obyvateľov spádovej oblasti okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča a pacientov liečebných ústavov v okrese Poprad vykonávame vyšetrenia, ktoré umožňuje prístrojové vybavenie oddelenia:

kamera laminarny_box

Zo širokého spektra rádionuklidových vyšetrení vykonávame:

1. vyšetrenie endokrinného systému

 • Scintigrafia štítnej žľazy (99mTc , 131 I)
  (vyšetrenie štítnej žľazy 131 I t. č. nevykonávame)
  Indikácie:
  posúdenie funkčného stavu uzlov
  hypertyreóza
  tyroiditída
  karcinóm
  overenie reziduálneho parenchýmu po STE
  určenie veľkosti, tvaru a polohy štítnej žľazy
  Príprava:

  pred vyšetrením je potrebné vysadiť
  jódové preparáty
  (jódové látky používané pri rtg kontrastnom vyšetrení, ev. lieky obsahujúce jód) na dobu 3 mesiacov
  tyreostatika na dobu 3 dni
  tyreoidálne hormóny minimálne na dobu 1 mesiaca
 • Scintigrafia príštitných teliesok (99mTc MIBI, ev. 99mTc Myoview)
  Indikácie:

  podozrenie na adenom alebo hyperplaziu prištítneho telieska
  podozrenie na ektopicky uložené prištítne teliesko
  Príprava: žiadna

2. Vyšetrenie pohybového systému

 • Trojfázová scintigrafia skeletu ( 99mTc MDP, 99mTc HDP )
  Indikácie:

  detekcia nádorového ochorenia skeletu- primárny kostný tumor
  včasná diagnostika kostných mts a sledovanie efektu liečby
  degeneratívne a zápalové ochorenie kĺbov a chrbtice
  stavy po operácii s podozrením na uvoľnenie endoprotéz
  včasná diagnostika aseptickej bionekrózy hlavy femuru a osteomyelitíd
  podozrenie na traumatické kostné zmeny
  vertebrogenný bolestivý sy ,príp.iné osteopatie
  Príprava:
  pokiaľ je možné, vynechať liečbu osteotropnými farmakami – difosfonátmi
 • Scintigrafia mäkkých časti kĺbov ( 99mTc )
  Indikácie:
  synovialitída pri reumatoidnej artritíde, dekompenzovanej artróze
  Príprava:
  Chloritech

3. Scintigrafické vyšetrenie pľúc

 • Perfúzna a ventilačná scintigrafia pľúc ( 99mTc LyoMAA , 81mKr )
  Indikácie:
  podozrenie na pľúcnu embolizáciu a posúdenie reperfúzie po liečbe
  posúdenie perfúznej a ventilačnej poruchy pri bronchopulmonálnych ochoreniach
  určenie podielu perfúzie a ventilácie pľúcnych krídel
  Príprava: žiadna
  Kontraindikácie:
  relatívna významný pravo-ľavý skrat (pozor na alergiu na humánny serumalbumín)

4. Scintigrafické vyšetrenie ciev

 • Fleboscintigrafia ( 99mTc LyoMAA , 99mTc DTPA )
  Indikácie:
  vyšetrenie priechodnosti hlbokého a povrchového žilového systému DK
  Príprava: bez prípravy.
  Poznámka:
  pri opuchu DK môže byť problém so sprístupnením periférnej žily na dorze vyšetrovanej nohy.

5. Vyšetrenie obličiek a močových ciest

 • Dynamická scintigrafia obličiek ( 99mTc MAG3 , 99mTc DTPA )
  Indikácie:
  stanovenie globálnej a relatívnej funkcie obličiek
  posúdenie intrarenálnej kinetiky rádiofarmaka a transportu vývodovými cestami
  pri poruchách drenáže možnosť podania diuretika k odlíšeniu obštrukčného a neobštrukčného ( hypotonického ) dutého systému.
  Príprava:
  dostatočná hydratácia pred vyšetrením ( 100 ml tekutín/ 10 kg )
 • Diagnostika renovaskulárnej hypertenzie ( 99mTc MAG3 ,ev.99mTc DTPA,Captopril )
  Vyšetrenie sa prevádza vo forme opakovanej dynamickej scintigrafie obličiek -1x za bazálnych podmienok a 1x po podaní Captoprilu.
  Indikácie:
  hypertenzia rezistentná na liečbu
  podozrenie na renovaskulárnu hypertenziu
  náhly vznik hypertenzie
  hypertenzia do 30 rokov,
  diastolický tlak vyšší ako 130 torr
  hypertenzná retinopatia III.- IV.
  Príprava:
  vynechať liečbu ACEI 3-7 dni pred vyšetrením ( podľa polčasu vylučovania)
  vysadiť diuretika minimálne 3 dni pred vyšetrením
  pri oboch štúdiach(bazálna a po podaní Captoprilu) je potrebné dodržať rovnakú hydratáciu.
 • Vyšetrenie transplantovanej obličky ( 99mTc MAG3, 99mTc DTPA)
  Indikácie:
  včasné a neskoré komplikácie po vykonanej transplantácii obličky
  Príprava:
  dostatočná hydratácia
 • Statická gamagrafia obličiek ( 99mTc DMSA )
  Indikácie:
  posúdenie funkčnosti parenchýmu pri akútnej a chronickej pyelonefritíde
  dôkaz funkčného rezidua pri zvraštelej obličke
  anomálie tvaru a uloženia
  posúdenie funkčného a anatomického poškodenia obličky po úraze
  určenie separovanej funkcie obličiek
  Príprava:
  dostatočná hydratácia
  vyšetrenie dolných močových ciest
 • Nepriama rádionuklidová mikčná cystografia ( 99mTc MAG3, 99mTc DTPA )
  Indikácie:
  vezikoureterálny reflux
  určenie postmikčného rezidua močového mechúra
  Príprava:
  dostatočná hydratácia

6. Vyšetrenie gastrointestinálneho traktu

 • Scintigrafia slinných žliaz ( 99mTc )
  Indikácie:
  akútny a chronický zápal
  Sjögrenov syndróm
  sialolitiáza
  nádory, príp.iné ložiskové zmeny
  Príprava: bez prípravy
  Poznámka:
  pacient/ka si donesie citrón ( salivačný podnet )
 • Cholescintigrafia ( 99mTc HIDA )
  Indikácie:
  dif.dg. hepatocelulárneho a obštrukčného ikteru
  posúdenie funkcie pečene
  vrodené enzymové defekty ( Dubin-Johnsonov syndróm )
  porucha pasáže žlčovými cestami ( obštrukcia , dyskinéza žlčových ciest , dysfunkcia Oddiho zvierača , postcholecystektomický sy )
  porušenie celistvosti žlčových ciest
  akútna a chronická cholecystitída
  podozrenie na duodenogastrický reflux
  Príprava:
  nalačno, vysadiť medikáciu ,ktorá ovplyvňuje motilitu žlčových ciest
  3-4 hod. pred vyšetrením pacient skonzumuje 50 g mliečnej čokolády a 50 g si donesie so sebou ( s výnimkou stavov po cholecystektomii) .
 • Scintigrafia pečene a sleziny ( 99mTc Hepatate )
  Indikácie:
  posúdenie veľkosti , tvaru pečene a sleziny
  ložiskové zmeny v pečeni a v slezine
  difúzne ochorenie pečene
  posúdenie aktivity sleziny
  Príprava: žiadna
 • Scintigrafia sleziny ( 99mTc označené autológne ery )
  Indikácie:
  ložiskové defekty
  podozrenie na splenomegaliu, aspleniu,akcesórnu slezinu
  podozrenie na rupturu sleziny pri poranení brucha
  Príprava:
  nalačno , inak bez prípravy
 • Scintigrafia pečene ( autológne ery označené 99mTc)
  Indikácie:
  ložiskové zmeny v pečeni – podozrenie na hemangióm
  Príprava:
  nalačno , inak bez prípravy
 • Scintigrafický dôkaz Meckelovho divertikla ( 99mTc )
  Indikácie:
  krvácanie do distálnej časti GITu
  Príprava:
  nalačno,podľa možnosti aspoň 24 hod.pred vyšetrením podanie H2 antagonistov v 4 dávkach po 6 -tich hodinách
  3 dni pred vyšetrení nepodávať lieky iritujúce črevo (Acylpyrin, laxancia, barium, a.i.)
  Poznámka:
  zobraziť možno len divertikel vystlaný žalúdočnou sliznicou
 • Scintigrafické vyšetrenie miesta krvácania do GITu ( autológne ery označené 99mTc )
  Indikácie:
  enterorhagia alebo melena u prebiehajúceho krvácania v strednej a dolnej časti tráviacej trubice.
  Príprava: najlepšie nalačno
  Poznámka:
  vyšetrenie možno vykonať aj po podaní 99mTc Hepatatu.
 • Dynamická scintigrafia pažeráka ( 99m Tc LyoMAA )
  Indikácie:
  dôkaz skorých funkčných porúch pažeráka
  achalázia
  systémové choroby (SLE, sklerodermia, dermatomyozitída)
  ezofagitída
  poruchy priechodnosti pažeráka (nádory, útlak, striktúra po poleptaní)
  detekcia gastroezofageálneho refluxu, refluxná choroba pažeráka
  stavy po operačných výkonoch na pažeráku
  Príprava: nalačno 6 hodín, vysadiť lieky ovplyvňujúce motilitu pažeráka
 • Vyšetrenie evakuácie žalúdka ( 99m Tc DTPA)
  Indikácie:
  funkčné a organické poruchy vyprázdňovania pažeráku
  diabetická gastroparéza
  stav po chirurgických výkonoch na žalúdku
  sklerodermia, amyloidóza, anorexia, dumping syndróm
  Príprava:
  2 dni pred vyšetrením vysadiť lieky ovplyvňujúce motilitu GIT – prokinetiká, opiátové analgetiká, anticholinergiká
  ráno nalačno, ak to nie je možné, tak po 6 hodinovom lačnení, ranné lieky sa môžu zapiť vodou
  nefajčiť ráno pred vyšetrením a v priebehu vyšetrenia
  ženy vhodné vyšetrovať počas prvých 10 dní menštruačného cyklu

7. Vyšetrenie lymfatického systému

 • Rádionuklidová lymfografia dolných končatín ( 99mTc Nanocoll )
  Indikácie:
  diferenciálna dg. opuchov dolných končatín
  Príprava:
  žiadna
 • Vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny ( 99mTc Nanocoll )
  Indikácie:
  vyšetrenie sentinelovej uzliny pri malígnom melanóme, karcinóme prsníka
  Príprava: žiadna

8. Vyšetrenie nervového systému

 • Statická scintigrafia mozgu ( 99mTc )
  Indikácie:
  diagnostika intrakraniálnych expanzívnych procesov (meningeóm, malígny glióm)
  vaskulárne intrakraniálne ochorenie (mozgový infarkt)
  zápalové intrakraniálne procesy (absces)
  trauma (subdurálny hematóm)
  Príprava: chlorigen
 • DaTSCAN – zobrazenie bazálnych ganglií mozgu ( 123 I joflupán)
  Indikácie:
  dif. dg. esenciálneho tremoru a Parkinsonových syndrómov
  klinicky nejasný Parkinsonov syndróm
  stanovenie včasnej diagnózy
  určenie závažnosti choroby
  meranie progresie choroby
  dif. dg. Alzheimerovej choroby a demencie s Levyho telieskami
  Príprava: chlorigen
  7 dní pred vyšetrením vysadiť lieky ovplyvňujúce väzbu dopaminových transportérov (amfetamín, benztropín, kokaín, mazindol, metylfenidát, fentermin, sertralín, bupropión)
 • Vyšetrenie regionálneho prietoku krvi mozgom ( 99mTc-HMPAO )
  Indikácie:
  demencie (Alzheimerova choroba, vaskulárna demencia, AIDS demencia)
  ložisková epilepsia
  úrazy, nádory, zápaly – diagnostika a rozsah poškodenia
  cerebrovaskulárne ochorenia, dif.dg. ischemických a hemoragických cievnych mozgových príhod
  Parkinsonova choroba
  psychiatrické indikácie
  dôkaz mozgovej smrti
  Príprava:
  chlorigen, v deň vyšetrenia nepiť kávu, čaj, alkohol, nefajčiť
  prerušiť iba liečbu liekmi ovplyvňujúcimi prekrvenie mozgu
 • Scintigrafia likvorových ciest ( 99mTc DTPA )
  Indikácie:

  dif.dg. jednotlivých typov hydrocefalu
  zistenie priechodnosti chirurgicky vytvorených drenáží komorového systému
  detekcia úniku likvoru – dôkaz likvorových píšťal
  Príprava:
  nalačno, chlorigen

9. Vyšetrenie srdca

 • Perfúzna scintigrafia myokardu pokojová a záťažová ( 99mTc MIBI, 99mTc Myoview )
  Indikácia:
  prítomnosť, lokalizácia a závažnosť ischémie
  detekcia poinfarktových jaziev myokardu
  nejednoznačná interpretácia EKG zmien
  stratifikácia rizika koronárnej príhody
  dif.dg. bolesti na hrudníku
  stanovenie funkčnej významnosti koronarograficky potvrdenej stenózy koronárnej artérie
  monitorovanie efektu terapie a efektu revaskularizácie (v tomto prípade netreba vysadiť lieky)
  Príprava:
  deň pred vyšetrením len ľahká večera, ráno v deň vyšetrenia nalačno alebo len ľahké raňajky
  prerušenie medikácie – vysadiť na 24hod nitráty, na 48hod betablokátory, kalciových antagonistov a lieky ovplyvňujúce prekrvenie myokardu, v prípade hypertenzie je vhodné pacientovi ponechať určitú antihypertenzívnu liečbu (úpravu liečby zabezpečí indikujúci lekár)
  pacient si so sebou prinesie mliečnu čokoládu alebo mlieko
  chlorigen

10. Vyšetrenie nádorov

 • Scintigrafické vyšetrenie s 123 I – MIBG (scintigrafické vyšetrenie neuroendokrinných nádorov)
  Indikácia:
  hyperplázia drene nadobličiek
  feochromocytóm
  paraganglióm
  neuroblastóm
  medulárny karcinóm štítnej žľazy
  Merkelov tumor
  Príprava:
  – blokáda štítnej žľazy chlorigénom (kalii perchloras) 3 dni (1 deň pred vyšetrením a 2 dni po vyšetrení)
  – vysadenie liekov interferujúcich s vychytávaním MIBG (tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, sympatomimetiká, blokátory kalciového kanála, niektoré antihypertenzíva a kardiovaskulárne lieky) – zvýšený príjem tekutín pred aplikáciou rádiofarmaka a 1 deň po aplikácii.Vyšetrenie trvá 3 dni (streda – piatok) a realizuje sa po 4 hod. , 24 hod. a prípadne aj po 48 hodinách od aplikácie rádiofarmaka.

11. Vyšetrenia zamerané na lokalizáciu zápalového procesu

 • LeukoScan
  Indikácie:
  zobrazenie lokalizácie a rozsahu infekcie/zápalu v kostiach u pacienta so susp. osteomyelitídou
  periprotetická infekcia v okolí kĺbnych náhrad
  diabetická noha
  Príprava:
  vhodná hydratácia pacienta pred vyšetrením
 • Scintigrafické vyšetrenie značenými leukocytmi ( 99mTc – HMPAO )
  Indikácie:
  akútna osteomyelitída periférneho skeletu, infekcia mäkkých tkanív
  diabetická noha
  absces v brušnej dutine, pľúcach, prípadne v inej lokalizácii
  lokalizácia a posúdenie zápalovej aktivity nešpecifických zápalov čreva (M. Crohn, Colitis ulcerosa)
  endokarditída, infekcie cievnych náhrad
  horúčka neznámej etiológie
  Príprava:
  pred vyšetrením vhodná hydratácia pacienta. Pacient by mal byť pred odberom krvi na značenie leukocytov nalačno

12. Vyšetrenia v hematológii

 • Scintigrafia kostnej drene
  Indikácie:
  posúdenie rozsahu postihnutia kostnej drene pri hematologických ochoreniach
 • ložiskové poškodenie kostnej drene pri zápale, nádore
  zhodnotenie rozloženia kostnej drene pred biopsiou
  stanovenie rozsahu útlmu kostnej drene po rádioterapii alebo chemoterapii
  Príprava:
  vhodná hydratácia pacienta pred vyšetrením

Liečebné metódy

 • Rádiosynoviortéza (rádiosynovektómia, rádionuklidová synovektómia)
  – intraartikulárna aplikácia rádiofarmaka 90Y (koloidná suspenzia citronanu yttritého) do kolenných kĺbov
  Indikácia:
  – chronické synovitídy pri dekompenzovanej artróze a reumatoidnej artritíde – min. 6 mesiacov nereagujúce na medikamentóznu liečbu
  – psoriatická artritída
  – chronické dráždenie po implantácii totálnej endoprotézy (TEP, umelý kĺb)
  – recidivujúce výpotky v kĺbe u hemofilikov
  – vilonodulárna synovitída
  Príprava:
  – žiadna
  – zákroku predchádza gamagrafické vyšetrenie postihnutého kĺbu
  – po zákroku obmedzenie pohybu na 48 hodín
 • Paliatívna terapia kostných metastáz
  – umožňuje paliatívnu analgetickú liečbu bolestivých kostných metastáz karcinómu prostaty, prsníka, pľúc, ale aj iných druhov karcinómov, ktoré nedostatočne reagujú na analgetickú liečbu a akumulujú osteotropné rádiofarmakum
  Kontraindikácia:
  – predpokladaná doba prežitia kratšia ako 3 mesiace
  – ťažký útlm kostnej drene (Leu < 2,4×10/9/l, Tr < 60×10/9/l)
  – obličková insuficiencia
  – útlak miechy lokálnou metastázou
  – súčasne prebiehajúca chemoterapia alebo rádioterapia
  – gravidita a laktácia
  Relatívna kontraindikácia:
  – nespolupracujúci pacient
  – útlm kostnej drene (Hb < 90g/l, Leu < 4×10/9/l, Tr < 100×10/9/l)
  – zhoršenie obličkových funkcií
  – močová inkontinencia (potreba zacievkovania pacienta pred liečbou)
  Príprava:
  – 4 týždne pred liečbou zrealizovať scintigrafiu skeletu
  – odstup od chemoterapie 4 – 8 týždňov
  – odstup od rádioterapie zasahujúcej rozsiahle oblasti kostnej drene 2 – 3 mesiace
  – vysadiť bisfosfonáty 48 hodín pred liečbou
  – zavodnenie pacienta
  Starostlivosť o pacienta po liečbe cestou indikujúceho lekára:
  – kontrola krvného obrazu o 1 – 2 týždne po liečbe a ďalšie kontroly krvného obrazu v intervale 1 – 2x týždenne po dobu 6 týždňov z dôvodu zachytenia možného útlmu kostnej drene.