Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

História

História gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia je úzko spojená s príchodom MUDr. Augustína Szásza do Spišskej Soboty v roku 1886. Vďaka finančnej zbierke od dobrodincov, majetnejších občanov ako aj dobročinných akcií pobočky Červeného kríža v roku 1911 založil Nemocnicu TATRA. Pôvodná nemocnica mala interné, chirurgické, rtg a neskôr aj infekčné, detské a gynekologicko – pôrodnícke oddelenie. Práve MUDr. Szász sa stal prvým primárom gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia od jeho vzniku.

V roku 1958 nastúpil do funkcie primára MUDr. Ladislav Topolský, CSc., ktorý vybudoval oddelenie, ktoré sa stalo vzorom pre ostatné nemocnice a najmä gynekologicko – pôrodnícke oddelenia. Práve jeho zásluhou došlo k zavedeniu systému starostlivosti o matku a dieťa formou rooming in, tzn. prítomnosť dieťaťa so samostatnou postieľkou pri matke na oddelení šestonedelia. Tento systém zaviedli po popradskom gynekologicko – pôrodníckom oddelení aj ďalšie obdobné pracoviská v iných nemocniciach. V roku 1966 získal kandidatúru – CSc., keď obhájil prácu o liečbe tuberkulózy vnútorných rodidiel. Primár MUDr. Topolský sa podieľal na výstavbe novej nemocnice, ktorá bola otvorená v roku 1974. Ako primár zotrval vo funkcii do roku 1991.

V rokoch 1991-2002 viedol oddelenie vo funkcii primára MUDr. Miroslav Oleár, ktorý sa podieľal na jeho modernizácii. V roku 1996 prevzalo gynekologicko – pôrodnícke oddelenie Nemocnice v Poprade ako jedno z prvých piatich nemocníc v Slovenskej republike plaketu Baby Friendly Hospital, ktorú udeľuje na základe auditu a splnenia požadovaných kritérií UNICEF. V súčasnosti má tento titul približne 15 000 nemocníc v 132 krajinách sveta.

Od roku 2003 bol primárom oddelenia MUDr. Július Adamkovič, ktorý pokračoval v budovaní a modernizácii oddelenia. Za jeho primariátu sa vybudovali nadštandardné izby a nadštandardný separátny pôrodný box. V rokoch 2007 – 2021 viedol oddelenie primár MUDr. Vladimíra Bőhmer.

V súčasnosti oddelenie pracuje pod vedením MUDr. Mariána Raučinu.

Oddelenie disponuje 50 posteľami. Zdravotnícku starostlivosť zabezpečuje na oddelení 14 lekárov a 27 pôrodných asistentiek.