Rádiológia

Diagnostické a liečebné metódy

 • Rtg snímkovanie celého skeletu (kostí), vnútrohrudníkových orgánov
 • Snímkovanie jednotlivých zubov
 • Sonografické vyšetrenie orgánov krku a brucha, pohrudničnej dutiny, prsníkov, mäkkých tkanív, dopplerovské vyšetrenie ciev končatín
 • Drenáže, punkcie, biopsie pod USG kontrolou
 • Core-cut biopsie prsníkov pod USG kontrolou
 • Vyšetrenie tráviaceho traktu s použitím kontrastnej látky, príp. dvojkontrastné vyšetrenia (vyšetrenie pažeráka, žalúdka, tenkého čreva – enteroklýza, hrubého čreva – irrigografia, pasáž GIT – transit time)
 • Iné kontrastné vyšetrenia: sialografia, dakrocystografia, fistulografia, hysterosalpingografia – HSG), vyšetrenia močového systému (mikčná cystouretrografia – MCUG, nefrostómia, retrográdna uretrografia, IVU – intravenózna urografia)
 • Vyšetrenie orgánov celého tela pomocou počítačovej tomografie (CT) bez alebo po vnútrožilnom podaní kontastnej látky. Vyšetrenie ciev mozgu, krku, hrudníka, brucha a panvy (ANGIO CT) pomocou počítačovej tomografie
 • CT virtuálna kolonoskopia
 • Periradikulárna terapia (PRT) pod CT kontrolou, ozonoterapia pod CT kontrolou
 • Rádiofrekvenčná ablácia (RFA) pečene, obličiek – liečba MTS a tumorov
 • Mamografické vyšetrenie (rtg vyšetrenie prsníkov) diagnostické alebo preventívne- preventívna mamografia (u žien nad 40 rokov veku). Možnosť stereotaktickej lokalizácie u MMG podozrivých nálezov, u žien, kde pri pohmate nie je zistený žiadny podozrivý nález
 • Duktografia
 • Angiografia – vyšetrenie ciev intervenčnou technikou
 • Stenting – stent slúži na spriechodnenie zúženého úseku GITu, alebo ciev (GIT – zažívací trakt /pažerák, žalúdok, duodenum, konečník/)
 • Vertebroplastika – spevnenie stavca chrbtice pri fraktúre tela stavca na podklade osteoporózy, alebo eliminácia nádoru – metastázy, hemangiom v stavci chrbtice
 • Angioplastika – nechirurgický terapeutický postup, pri ktorom lekár – intervenčný rádiológ zavedie katéter s balónikom do tepny (artérie). Balónikový katéter slúži na rozšírenie cievy v mieste jej zúženia
 • Perkutánna transhepatálna cholangiografia (PTC) a perkutánna transhepatálna drenáž (PTD) – zobrazenie žlčových ciest kontrastnou látkou cez dutinu brušnu, odvedenie žlče a uvoľnenie tlaku v žlčových cestách
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP)
 • Kontrastné vyšetrenia GITu
 • Denzitometrické vyšetrenie kostí
 • Meranie viscerálneho tuku.