Rádiológia

Denzitometrické pracovisko

Pred vyšetrením je potrebná evidencia v recepcii ODIR. Bude Vám pridelené poradové číslo. Následne je potrebné sledovať informačné tabule o priebehu predošlých vyšetrení.

Lokalizácia: prízemie novej prístavby (Lôžková časť)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 405

Pracovná doba:
Pondelok – Piatok 07:30 – 14:42

 

Vykonávané vyšetrenia:

Postup pri objednávaní:

  • Vyšetrenie je realizované na základe žiadanky od odborného lekára (ortopéd, reumatológ, gynekológ, endokrinológ) po objednaní
  • Objednávanie v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. v recepcii ODIR, prízemie, alebo na tel. č. 052/7125 405
  • Výsledky z uskutočneného vyšetrenia sú v priebehu dvoch dní, následne sú zasielané indikujúcemu lekárovi
  • Prosíme dodržiavať termíny vyšetrení