Neurologická ambulancia – EMG

EMG ambulancia bola presťahovaná na 5.poschodie komplementu nemocnice

Lekár:  
MUDr. Iveta Ružinská iveta.ruzinska@nemocnicapp.sk

Sestra:
 
Jana Kissová  


Lokalizácia:
komplement, 5. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 665

Objednať sa už môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!)

Pôsobenie ambulancie:

  • EMG vyšetrenia (povrchová, ihlová metodika)
  • evokované potenciály (zrakové, sluchové)
  • konzultácie pacientov s nervovo-svalovými ochoreniami
  • neurologické vyšetrenie

 

Ordinačné hodiny:
  ordinácia,
vyšetrenia EMG
VEP
BAEP
obed ordinácia
vyšetrenia EMG
administratíva
Pondelok 07:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:30
Utorok 07:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:30
Streda 07:00 – 13:00   13:00 – 13:30 13:30 – 15:30
Štvrtok 07:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:30
Piatok 07:00 – 11:00 11:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:30