Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

JIS metabolická

jims

Lekár poverený vedením: MUDr. Dominika Martinková

Lokalizácia: lôžková časť – 2. poschodie, vpravo

Jednotka intenzívnej starostlivosti metabolická poskytuje 6 moderných centrálne monitorovaných lôžok s možnosťou monitorovania EKG, TK, dychovej i pulzovej frekvencie, saturácie kyslíka v krvi, s možnosťou kardiopulmonálnej resuscitácie.
Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s ochoreniami pečene ako i s akútnym zhoršením, s prejavmi krvácania do tráviaceho traktu alebo prejavmi chronického ochorenia pečene (pacientov s diagnózou cukrovky hlavne akútneho zhoršenia) a ochorenia obličiek, aj pacientov s potrebou akútnej hemodialýzy, pacientov s prejavmi otravy liekmi alebo inými toxickými látkami či pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť. Okrem základnej starostlivosti vykonávame diagnostické, ale aj liečebné punkcie hrudnej dutiny, punkcie brušnej dutiny (ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje), zavádzame centrálne venózne katétre.

Prístrojové vybavenie:

  • defibrilátor,
  • odsávačky,
  • injektomaty,
  • infúzne pumpy.