Voľné pracovné miesta

SESTRA DO NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY

Kvalifikačné predpoklady: VŠ I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo (Bc.)
Náplň práce: Ošetrovateľská starostlivosť a asistencia pri operačných výkonoch.
Iné výhody: DDP, zabezpečenie ubytovania
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Druh pracovného pomeru: hlavný na dobu určitú, 12. mesiacov
Pracovné podmienky:
  • Pracovný čas: od 6:00 do 18:00
  • Práca na zmeny: nepretržitý pracovný režim
  • Nočná práca: áno
Mzdové podmienky (brutto): od 1304,00 €
– náborový príspevok od 1800,00€ pri úväzku 1,0
Termín nástupu: ihneď
Termín zaslania žiadostí: stály
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.