Lekáreň

Lekáreň

Otváracie hodiny:   Po – Pi   7:00 – 17:00 hod.

Kontakt: 052/7125 218, 7125 262


Vedúci lekárnik:
 
PharmDr. Eva Rybáková eva.rybakova@nemocnicapp.sk

Vedúci farmaceutický laborant:
 
Soňa Štrauchová sona.strauchova@nemocnicapp.sk

lekaren

Lokalizácia: Lekáreň je umiestnená na prízemí polikliniky Nemocnice Poprad, a. s., za hlavným vchodom do nemocnice vľavo.  

Časť lekárne – oddelenie zdravotníckych pomôcok – je lokalizovaná pod detskou poliklinikou Nemocnice Poprad, a. s.

Upozorňujeme na možnosť platby bankovými kartami.

 

Lekáreň je zaradená medzi výučbové lekárne a zabezpečuje odbornú prax pre študentov farmaceutických fakúlt zo SR aj zahraničia.vyucbova_lekaren

 

Člen družstva PLUS Lekáreň

Členenie lekárne

Oddelenie výdaja

 

Kontakt: 052/7125 218, 7125 262 lekaren1@nemocnicapp.sk

Činnosť oddelenia:

lekaren_vydaj

 • výdaj liekov na Rp vrátane individuálne pripravených liekov,
 • výdaj zdravotníckych pomôcok na poukazy,
 • bezplatné meranie krvného tlaku a telesného tuku,
 • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov – správne užívanie liekov, vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou,
 • predaj liekov, doplnkového sortimentu, detskej výživy, liečebnej kozmetiky, zdravotnej obuvi, zdravotníckych pomôcok a pod.,
 • zber použitých a preexpirovaných liekov od pacientov k likvidácii.

 


Oddelenie prípravy liekov

lekaren_priprava_liekov Činnosť oddelenia:
 • individuálna príprava širokého sortimentu liekov podľa správnej  výrobnej praxe pre nemocnicu i na recepty – masti, pasty, krémy, gély, roztoky, emulzie, tobolky, prášky, čípky, vaginálne globule,
 • spracovávanie štandardných pracovných postupov individuálne pripravovaných a vedenie ich dokumentácie,
 • vstupná kontrola surovín používaných na prípravu liekov.


Oddelenie klinickej farmácie

Kontakt: 052/7125 236, 7125 227 lekaren@nemocnicapp.sk

Činnosť oddelenia:lekaren_klinicka_farmacia

 • zabezpečovanie registrovaných liekov, infúznych roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy pre lôžkové oddelenia nemocnice,
 • zabezpečovanie neregistrovaných liekov formou mimoriadneho dovozu,
 • spolupráca s oddeleniami nemocnice na klinických štúdiách,
 • informačná a konzultačná činnosť oddeleniam,
 • zavádzanie farmakoekonomiky do terapie hospitalizovaných pacientov,
 • zabezpečenie širokého sortimentu zdravotníckych pomôcok pre SVALZy,
 • vykonávanie kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach nemocnice,
 • kontrola, evidencia a manipulácia s omamnými látkami v nemocnici.


Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Kontakt: 052/7125 588, 7125 566 szm@nemocnicapp.sk
lekaren_zdrav_pomocky Činnosť oddelenia:
 • široký sortiment zdravotníckych pomôcok podľa požiadaviek oddelení  nemocnice,
 • optimalizácia finančných nákladov v oblasti spotrebného zdravotníckeho materiálu,
 • spolupráca na zavádzaní nových druhov zdravotníckych pomôcok na oddeleniach nemocnice,
 • informačná a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok