Lekáreň

Personál lekárne

Vedúci lekárnik:
PharmDr. Eva Rybáková
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo, farmakológia a toxikológia liečiv

Zástupca vedúceho lekárnika:
Mgr. Tomáš Bielik
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo

Farmaceuti:
PharmDr. Iveta Banczíková
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo
PharmDr. Zuzana Hrášková
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo
Mgr. Romana Plavková
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo, klinická farmácia
Mgr. Zuzana Vallušová
Vzdelanie: Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Špecializácia: lekárenstvo
PharmDr. Lucia Malcová
Vzdelanie: Fakulta farmácie a veterinárneho lekárstva UPJŠ Košice
Špecializácia: lekárenstvo

Vedúci farmaceutický laborant:
Soňa Štrauchová
Vzdelanie: SZŠ Košice
Špecializácia: lekárenstvo