Pediatrické oddelenie s JIS

Banka ženského mlieka

Banka ženského mlieka vznikla s cieľom zaistiť vždy dostatok materského mlieka pre novorodencov, zvlášť pre deti nedonosené alebo choré. Ročne mliečna banka prijme okolo 45 darkýň materského mlieka. Priemerne sa v banke spracuje 110 litrov mlieka mesačne.
Prevádzka mliečnej banky je ekonomicky veľmi náročná. Na druhej strane máme vždy zaistený dostatok materského mlieka ako optimálnu výživu pre našich novorodencov.

V súčasnej dobe banka spracováva a uchováva:

1. mlieko od darkýň materského mlieka, používané najmä pre nedonosené deti na jednotke intenzívnej starostlivosti
2. odstriekané mlieko matiek nedonosených detí určené k výžive týchto detí

Darkyňou materského mlieka se môže stať každá zdravá žena s prebytkami materského mlieka, ktorá:

1. neužíva žiadne lieky
2. ktorá podstúpi povinné vstupné vyšetrenia.

Mlieko doma matka odstriekava a mrazí, potom je mlieko 1x týždenne privážané do banky. Toto mlieko je vyšetrené, pasterizované a uchovávané v mraziacom boxe banky, odtiaľ je distribuované na jednotlivé novorodenecké oddelenia. Je možný i jeho predaj pre novorodencov a kojencov prepustených domov.

Mlieko je pravidelne kontrolované a vyšetrované:

1. na prítomnosť baktérií
2. stanovujeme množstvo tuku
3. vyšetrujeme prítomnosť bielkoviny kravského mlieka

Mliečna banka ponúka pasterizované materské mlieko aj na predaj

Mlieko je dodávané v zmrazenom stave vo fľaškách po 300 ml, 500 ml.
Je vhodné tam, kde vlastná matka dieťaťa nemôže dojčiť. Je vhodné najmä pre deti nedonosené a choré. Spracovanie i vyšetrovanie mlieka podlieha prísnym hygienickým predpisom.
Aktuálna cena mlieka je 15 Eur za liter

Pokyny pre darkyne materského mlieka

Pravidlá pre darcovstvo

  • produkcia mlieka vyššia ako spotrebuje Vaše dieťa.
  • Vaše dieťa by nemalo byť staršie ako 6 mesiacov.
  • Darkyňami môžu byť len ženy v dobrom zdravotnom stave, ktoré neužívajú lieky, nefajčia, neužívajú drogy ani alkohol.
  • Je potrebné, aby darkyne podstúpili vstupné vyšetrenia vrátane laboratórnych (krv, výtery).

Pokyny pre zber mlieka

  • Mlieko sa odstriekava do sterilných fliaš, ktoré obdržíte v banke.
  • Mlieko sa ihneď zamrazuje.
  • Sklenené fľaše sa nesmú preplniť, aby nepraskli.
  • Mlieko sa uchováva v mrazničke pri -18 st. Celzia.
  • Mlieko je nutné doviezť v transportných taškách do banky aspoň 1x týždenne v dohodnutom dni a čase .
  • Výkupná cena mlieka je 7 Eur za liter