Seminár „KAZUISTIKY TATRY“

Regionálna komora lekárov a Spolok Spišských lekárov v Poprade
Primári detského oddelenia: Poprad, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Šrobárov ústav Dolný Smokovec, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča

Vás pozývajú na oblastný seminár

„KAZUISTIKY TATRY“

Kedy: 16.5.2012 – streda

Kde:   Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec (www.hotelbellevue.sk)

Program:

13:30 Príchod, prezentácia
14:00 M.Miškovská

Prírodná imunomodulácia v prevencii inf. ochorení

14:10 Strmiska F., Holečko R., Stankovič J., Kočíšek Ľ., Fábry J.

Nezvykle veľký týmus – dynamika procesu (Dolný Smokovec )

14:20 Mistrík M.

“Genetika celiakie , laktózovej a fruktózovej intolerancie.” ( Spišská Nová Ves )

14:30 Seligova Z., Knutova M.

“Previerka z mikrobiológie„ ( Kežmarok )

14:40 Novajovská B.

Febrility u 12 ročného chlapca ( Stará Ľubovňa )

“Genetika celiakie , laktózovej a fruktózovej intolerancie.” ( Spišská Nová Ves )

14:50 Semančíková E.

Čo sa skrývalo za kolapsom u 16 – ročnej pacientky ( Stará Ľubovňa )

15:00 Ferenc P., Strmiska F., Miškovská M., Strachan T., Mindžáková E., Fábry J.

Veľké tajomstvo malého chlapca ( Dolný Smokovec )

15:10 Bodíková V., Rosipalová D., Šoltýsová B.

Ako Vlastička nezavrela očičká ( Poprad )

15:20 Kačmárová J., Kováčová D.

Diagnóza o 5 minút 19 (Spišská Nová Ves )

15:30 Lizuchová D., Kultánová M.

Neobvyklá príčina vertiga ( Liptovský Mikuláš )

15:40 Miškovská, M. (Poprad)

Postavenie makrolidov v liečbe infektov dolných ciest dýchacích.

16:00 Občerstvenie, diskusie, wellnes (sauna, bazén),

Občerstvenie – káva, čaj, minerálka – samoobslužný bufet,

– jedlo – samoobslužný bufet po ukončení prednášok

Seminár je hodnotený v kreditovom systéme CME.

Tešíme sa na stretnutie.