Geriatrické oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

Diagnostické metódy:

 • anamnestické údaje (osobná, rodinná, sociálna, farmakologická, alergologická anamnéza)
 • psychický stav, stav vedomia, zmeny v zmyslovom vnímaní
 • stav výživy, objem telových tekutín
 • fyzikálne vyšetrenia ( posluchom, pohmatom, pohľadom, poklepom)
 • zmeny na koži a slizniciach
 • bežné a špecifické rozbory biologického materiálu
 • EKG( elektrokardiografia – záznam elektrických srdcových potenciálov)
 • HOLTER (dynamická elektrokardiografia – dlhodobý monitoring krvného tlaku)
 • rtg vyšetrenia
 • ultrasonografické vyšetrenia:
  – echokardiografia –  ultrazvukové vyšetrenie srdcovocievneho systému
  – Dopplerov ultrazvukový prietokomer – ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému
 • CT ( počítačová tomografia)
 • magnetická rezonancia

Liečebné metódy:

 • dietoterapia
 • farmakoterapia
 • oxygenoterapia
 • antikoagulačná a antitrombolytická liečba
 • fyzioterapia
 • sekundárna prevencia
 • liečba podľa klinických príznakov
 • hydratačná liečba (perorálna a parenterálna)

Prístrojové vybavenie:

 • Bioptron
biolampa
 • Defibrilátor RESPONDER 1000
defibrilator
 • MEVASC M38 – odsávacie zariadenie
odsávačka
 • BIOSET 9000G – ekg prístroj
ekg_bioset
 • EKONA PM 9000 – monitor
ekona