Geriatrické oddelenie

História

Geriatrické oddelenie popradskej nemocnice vzniklo v roku 1981 reprofilizáciou 2. interného oddelenia, ktoré sídlilo v priestoroch hlavnej budovy „starej” nemocnice v Spišskej Sobote a aj predtým sa venovalo predovšetkým diagnostike a liečbe pacientov vyšších vekových skupín. Oddelenie spočiatku fungovalo ako geriatricko – doliečovacie a venovalo sa chronickým a dlhodobým ochoreniam rôznych vekových skupín, ale po roku 1990 hospitalizuje len geriatrických pacientov nad 65 rokov veku. Vo februári 1985 sa oddelenie presťahovalo v rámci pôvodného areálu do menších priestorov s redukovaným lôžkovým fondom (zo 75 na 49). V decembri roku 1999 sa oddelenie znovu sťahovalo, tentokrát do areálu novej nemocnice, do priestorov infekčného pavilónu so 45 lôžkami.
Od začiatku až po svoje náhle úmrtie v októbri 2003 viedol oddelenie primár MUDr. Juraj Kallo. Pod jeho vedením sa vystriedalo množstvo lekárov, z ktorých viacerí sa natrvalo upísali geriatrii.
Od októbra 2003 viedol oddelenie primár MUDr. Peter Bárta. Od júla 2008 do augusta 2021 bol primárom MUDr. Christian Schweitzer. Od augusta 2021 je poverená vedením oddelenia MUDr. Barbora Halavin Brezovská.