Geriatrické oddelenie

História

Geriatrické oddelenie popradskej nemocnice vzniklo v roku 1981 reprofilizáciou 2. interného oddelenia, ktoré sídlilo v priestoroch hlavnej budovy „starej” nemocnice v Spišskej Sobote a aj predtým sa venovalo predovšetkým diagnostike a liečbe pacientov vyšších vekových skupín. Oddelenie spočiatku fungovalo ako geriatricko – doliečovacie a venovalo sa chronickým a dlhodobým ochoreniam rôznych vekových skupín, ale po roku 1990 hospitalizuje len geriatrických pacientov nad 65 rokov veku. Vo februári 1985 sa oddelenie presťahovalo v rámci pôvodného areálu do menších priestorov s redukovaným lôžkovým fondom (zo 75 na 49). V decembri roku 1999 sa oddelenie znovu sťahovalo, tentokrát do areálu novej nemocnice, do priestorov infekčného pavilónu so 45 lôžkami.
Od začiatku až po svoje náhle úmrtie v októbri 2003 viedol oddelenie primár MUDr. Juraj Kallo. Pod jeho vedením sa vystriedalo množstvo lekárov, z ktorých viacerí sa natrvalo upísali geriatrii.
Od októbra 2003 viedol oddelenie primár MUDr. Peter Bárta. Od júla 2008 je primárom MUDr. Christian Schweitzer.