Ultrazvuková ambulancia (USG)

Lekár:
primár MUDr. Vladimír Böhmer
lekári gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia muz
Pôrodná asistentka:
Bc. Lýdia Blašková

Lokalizácia: komplement – 8. poschodie, pred vstupom na operačnú sálu, číslo dverí: K 805/1

Telefonický kontakt: 052 / 7125 269

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 11:00
pôrodnícke USG vyšetrenia
11:00 – 12:00
gynekologické USG vyšetrenia
Streda 07:00 – 11:00
pôrodnícke USG vyšetrenia
11:00 – 12:00
gynekologické USG vyšetrenia
Piatok 07:00 – 11:00
pôrodnícke USG vyšetrenia
11:00 – 12:00
gynekologické USG vyšetrenia

Pôsobenie ambulancie:

Ultrazvukové vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve ( pacientky z oddelenia, z oddelenských ambulancií, pacientky odoslané obvodnými gynekológmi).

Prístrojové vybavenie:

USG LOGIQ P5 Premium