Lithiatická ambulancia

Lekári:  
lekári urologického oddelenia
Sestra:  
Bc. Monika Barillová 28910
Mgr. Jana Dovalovská dovalovska_15108
Mgr. Lucia Gemzická 21323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizácia:
poliklinická časť 2.poschodie, vľavo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 445

Ordinačné hodiny:
Pondelok 07:00 – 11:00 ESWL
Utorok 07:00 – 13:30 14:00 – 15:30
Streda 07:30 – 13:30 14:00 – 15:30
Štvrtok neordinuje sa
Piatok neordinuje sa

Objednávanie na vyšetrenie a kontroly počas ordinačných dní od 8:00 do 11:00 hod na tel. čísle 052 / 7125 445.

Vyšetrovacie metódy:

Extrakorporálna litotripsia sa používa na mimotelové rozbitie obličkového alebo močového kameňa. Je to účinná metóda využívajúca rázové vlny, ktoré bez nutnosti operačného zákroku dokážu kamene rozdrviť. Výhodou je minimálna bolestivosť a krátka doba rekonvalescencie.

Na tento výkon je potrebné sa objednať na t.č. 052/7125 445 vždy v stredu. Pred výkonom musí byť pacient vyšetrený cestou spádového urológa.