Pediatrická nefrologická ambulancia

Lekár:
MUDr. Jana Popelková
jana.popelkova@nemocnicapp.sk
Sestra:
Terézia Hudáčová
terezia.hudacova@nemocnicapp.sk

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika – stredný vchod, číslo dverí: 031

Telefonický kontakt: 052 / 7125 367

Ordinačné hodiny:
Deň 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

 

ambulantné vyšetrenia
USG obličiek
obed

Čo vyšetrujeme?

Zabezpečujeme diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu chorých s ochoreniami obličiek a vývodných moč ciest, vyžadujúcimi vyšetrenia a špecializované liečebné postupy.
Vykonávame:

  • Ultrasonografické vyšetrenie obličiek a močového mechúra
  • Ultrasonografické vyšetrenie ciev obličiek Dopplerom
  • Vyšetrenie obličiek a vývodných močových ciest kontrastnou látkou (mikčná cystoureterografia, IVU)
  • Zabezpečujeme scintigrafické vyšetrenie obličiek (dynamickú, statickú gamagrafiu)
  • Liečba pomočovania u detí – akreditované centrum pre liečbu enurézy

USG vyšetrenie sa odporúča s plným močovým mechúrom (neplatí pre novorodencov a malé deti )

Ako sa na vyšetrenie objednáva?

Telefonicky, prípadne mailom, pondelok až štvrtok od 13:00 hod.. Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.