Kardiologická ambulancia

Lekár :
MUDr. Vladimír Zoričák
Sestra:
Daniela Chalányiová chalanyova_49945

Lokalizácia: 2. poschodie komplementu (spojovacej chodby)

Telefonický kontakt: 052 / 7125 240

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 07:00 – 08:30 odbery krvi a vyhodnotenie výsledkov
08:30 – 15:30 kardiologické vyšetrenia
Utorok: 07:00 – 08:30 odbery krvi a vyhodnotenie výsledkov
08:30 – 15:30 kardiologické vyšetrenia
Streda: 07:00 – 08:30 odbery krvi a vyhodnotenie výsledkov
08:30 – 10:30 ergometria, EKG Holter
10:30 – 15:30 kardiologické vyšetrenia
Štvrtok: 07:00 – 08:30 odbery krvi a vyhodnotenie výsledkov
08:30 – 15:30 kardiologické vyšetrenia

Obedná prestávka: 12:30 – 13:00 hod.

Pôsobenie ambulancie:

  • odbery krvi
  • kontroly EKG
  • kompletné kardiologické vyšetrenie
  • kontroly trvalých kardiostimulátorov
  • ECHOKG vyšetrenia
  • ambulantne TK Holter (cca v priebehu 14 dní).