Ortopedická ambulancia

Lekár:
MUDr. Pavol Kalina
lekári ortopedického oddelenia
Sestra:
Ľubomíra Derevjaníková
Bc. Judita Steinerová


Lokalizácia:
komplement 2. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 384

Ordinačné hodiny všeobecnej ortopedickej ambulancie:
pondelok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč, MUDr. Pagáč
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč, MUDr. Pagáč
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
utorok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Hořák, MUDr. Babiš
11:00 – 13:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Kalina
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
11:00 – 15:00 Ambulancia detí MUDr. Palko
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Kalina
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
streda 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Murcko, MUDr. Mochnacký
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Murcko, MUDr. Mochnacký
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
štvrtok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin, MUDr. Berta
11:00 – 13:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Kalina
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin, MUDr. Berta
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Kalina
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
piatok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kračun, MUDr. Palko
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 14:30 Ambulancia dospelých MUDr. Kračun, MUDr. Palko
14:30 – 15:30 Sanitácia, administratíva

Pôsobenie ambulancie:

Lekár na ambulancii posudzuje zdravotný stav pacientov odoslaných spádovým ortopédom, určuje termín príjmu a koordinuje predoperačnú prípravu. Lekár tiež vykonáva preväzy a iné ambulantné výkony.

Pacienti sa môžu na ambulanciu objednať (približne načasovať) osobne alebo telefonicky. Čas objednania sa snažíme dodržať, ale nie je záväzný. Poradie vyšetrenia pacientov určuje lekár. Presné objednanie – načasovanie je spoplatnené podľa cenníka nemocnice. Nežiadajte, prosím, vyšetrenia mimo ordinačné hodiny, zamestnanci majú v tej dobe iné pracovné povinnosti.