4. Klinika detí a dorastu LF SZU

Klinika detí a dorastu

4. KDaD LF SZU v Poprade (klinika detí a dorastu) je zriadená od 15.11.2010 . Štatút kliniky bol Nemocnici Poprad, a. s. slávnostne udelený dňa 2. decembra 2010 dekanom prof. MUDr. Tiborom Šagátom, CSc.