Výberové konania

Výberové konanie – vedúca sestra oddelenia ortopédie a úrazovej chirurgie

Nemocnica Poprad, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: – vedúcej sestry oddelenia ortopédie a úrazovej chirurgie Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo,...

Výberové konanie – primár oddelenia ortopédie a úrazovej chirurgie

Nemocnica Poprad, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: – primára oddelenia ortopédie a úrazovej chirurgie Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,...