Výberové konania

Riaditeľ/ka úseku ošetrovateľstva

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ/ka úseku ošetrovateľstva.   Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo, odborná spôsobilosť...

Primár patologicko -anatomického oddelenia

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:   primára patologicko – anatomického oddelenia   Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia...

Primár gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primára gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia...

Primár geriatrického oddelenia

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primára geriatrického oddelenia Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom...

Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Poprad, a. s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia...