Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie

O nás

Primár oddelenia:  
MUDr. Aksana Kurbat aksana.kurbat@nemocnicapp.sk

Vedúca sestra:
 
Mgr. Jana Smolárová jana.smolarova@nemocnicapp.sk

vstup
Lokalizácia:

lôžková časť – suterén -1. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 308

Dokumentácia: dokumentacia.fro@nemocnicapp.sk

Na našom oddelení sa liečia pacienti s ochoreniami neurologickými, ortopedickými, reumatologickými a poúrazové stavy. Poskytuje sa im odborná ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť.

Oddelenie disponuje wifi pripojením na internet!

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Priestorové riešenie:

Pri vstupe na oddelenie sa nachádza vstupná hala, v ktorej môžu pacienti stráviť čas s príbuznými počas návštevných hodín, súčasťou je TV prijímač. Následne prechádzame do jedálne pre pacientov a k vstupnému pultu, kde si môžu pacienti, ale aj návštevy umyť ruky pred alebo po vstupe na oddelenie.

jedalen

Súčasťou oddelenia je rehabilitačná miestnosť,

telocvicna_1 rotoped

v ktorej hospitalizovaní pacienti majú poskytnuté prvky liečebnej telesnej výchovy a elektroliečebné procedúry, ktoré boli doplnené MAGNETOM. Súčasťou telocvične je aj magnetický ROTOPED a MOTOMED. Pre lepšiu manipuláciu a na nácvik chôdze imobilných pacientov slúži najnovší typ ZÁVESNÉHO zariadenia.

zavesne zariadenie

Najnovším technickým prírastkom je vysoko účinný LASER s robotickou hlavicou, ktorý má biostimulačný účinok a je jediný v okrese.

laser

Príjemným bonusom pre pacientov je možnosť východu do exteriéru nemocnice, kde je pacientom k dispozícii prestrešený terapeutický chodník.

chodnik

Počet lôžok na oddelení je 20 a pacienti sú umiestnení v moderne zariadených izbách.
Každá izba je vybavená vlastným televíznym prijímačom.
Na oddelení sa nachádza 1 nadštandardná dvojlôžková izba s vlastným sociálnym zariadením.

chodba izba
nadštandardná izba WC

K ďalším miestnostiam oddelenia patria: vyšetrovňa, sesterská izba, lekárska miestnosť a pracovňa vedúcej sestry.

Zdravotnú starostlivosť rehabilitačného oddelenia Nemocnice Poprad, a. s. poskytujú lekári so špecializáciou v príslušnom odbore / prípadne v špecializačnej príprave /. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré sú zaradené podľa stupňa získanej kvalifikácie.

Lekári pracujúci na oddelení majú rozdelenú prácu podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, podľa odborných skúsenosti, na základe ktorých im primár oddelenia vypracuje náplne práce.

Vedúca sestra oddelenia organizuje, riadi a kontroluje činnosť sestier, sanitárov a pomocného personálu. Zaisťuje ich účelné rozmiestnenie a správnu deľbu práce s ohľadom na optimálne využitie ich kvalifikácie. Zodpovedá za odbornú úroveň práce.

Prevádzka na rehabilitačnom oddelení je nepretržitá.