Otorinolaryngologická JZS

Primár:  
MUDr. Michal Szoboňa michal.szobona@nemocnicapp.sk

Poverená vedúca sestra:
 
Bc. Michaela Hricová michaela.hricova@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: lôžková časť,  7. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 329

V priebehu minulého roka sa veľká časť otorinolaryngologických výkonov presunula do systému JAS (jednodňovej ambulantnej starostlivosti). Pri výkonoch v lokálnej anestézii (miestnom znecitlivení) pacient prichádza ráno v deň operácie a v ten istý deň odchádza domov, ak to jeho zdravotný stav dovolí. Pri výkonoch v celkovom znecitlivení pacienti pooperačne zostávajú na oddelení hospitalizovaní minimálne do nasledujúceho dňa na pozorovanie a v prípade nekomplikovaného priebehu odchádzajú domov. Krátkosť pobytu znižuje stresové zaťaženie, znižuje riziko nozokomiálnych infekcií a umožňuje pacientom hojenie v dôverne známom domácom prostredí.
ORL výkony sú sprevádzané rizikom závažného krvácania, prehĺtacími ťažkosťami a rizikom dusenia. Preto o možnosti realizovať daný výkon v rámci jednodňovej chirurgie rozhoduje lekár vždy individuálne, po posúdení závažnosti ochorenia, rozsahu operačného výkonu, celkového zdravotného stavu, sociálnych pomerov a dostupnosti odbornej pomoci v prípade komplikácii t.j. vzdialenosti od nemocnice. Základom je vždy bezpečnosť pacienta.

Zoznam výkonov zaradených do systému JAS:

8824 Sanačná operácia stredného ucha
8825 Adenotómia
8826 Mikrochirurgické výkony na hrtane (spevácke uzlíky, polypy, granulómy, cysty hlasiviek – rozhodnúť by mal foniater)
8827 Septoplastika – podmienkou je zdravotná indikácia výkonu
8829 Plastika nosovej chlopne
8830 Funkčná endoskopická sínusová chirurgia(FESS)
8831 Operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
8832 Funkčná septorinoplastika
8833 Arikuloplastika zo zdravotných dôvodov (podmienkou je zdravotná indikácia výkonu)
8834 Frenulotómia
8835 Transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri sialolitiáze a stenóze vývodu
8836 Diagnostická mikroendoskopia hrtana
8837 Extirpácia ohraničeného tumoru alebo lymfatickej uzliny na krku
8838 Diagnostická excízia z tumoru nosohltana
8840 Rekonštrukcia nosového krídla
8841 Endoskopická operácia prínosových dutín
8842 Dakryocystorinostómia
8843 Dekompresia orbity
8844 Rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre
8845 Blefaroplastika zo zdravotných dôvodov
8846 Operácia malého tumoru na tvári a krku
8849 Funkčná septorinoplastika
8859 Rekonštrukcia perforácie septa nosa
9202 Resekcia alebo iná operácia dolnej nosovej mušle
9204 Korekcia nosa a nosového septa pri rozštepe podnebia
9205 Korekcia nosných dierok

KOMBINOVANÉ VÝKONY
8850 Endoskopická adetonómia + tonzilektómia
8851 Endoskopická adenotómia + tonzilotómia
8852 Tonzilektómia + uvulopalatoplastika
8853 Turbinoplastika + dacryocytostorinostómia
8854 Turbinoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia (FEES)
8855 Turbinoplastika + septoplastika
8856 Turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie septa nosa
8857 Septoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia (FEES)
8858 Operácia stenózy zvukovodu, odstránenie exostózy zvukovodu + tympanoplastika
9200 Korekčná operácia ušníc (zdravotná indikácia výkonu)