Ambulancia úrazovej chirurgie

Lekár:
na ambulancii sa striedajú lekári OÚCH

Sestra:
Bc. Lucia Busoňáková


Lokalizácia:
komplement 2. poschodie, vpravo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 453

Ambulancia realizuje kontrolné vyšetrenia u traumatologických pacientov operovaných na oddelení alebo liečených ambulantne, ako aj primárne vyšetrenia úrazov a poúrazových stavov.

Akútne stavy (úrazy do 24 hod od ich vzniku) sú  ošetrované v traumatologickej ambulancii Centrálneho príjmu v spojovacej chodbe na 2.poschodí.

Na vyšetrenie si pripravte kartičku poistenca.

Ordinačné hodiny:
  Príprava ambulancie, RTG Ordinácia, kontroly, vyšetrenia, preväzy Obed
Ordinácia, kontroly, vyšetrenia, konzíliá
pondelok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
utorok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
streda
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
štvrtok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
piatok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00

Ordinačné hodiny platné od 1.11.2019 schválené VÚC Prešov

Lekár je prítomný na ambulancii od 8:00 – 15:00 (Ordinácia), lekár si môže určiť poradie pacientov podľa ich zdravotného stavu.

Na vyšetrenie na ambulanciu úrazovej chirurgie  je potrebné sa objednať vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby. V súčasnej epidemiologickej situácii sú pacienti telefonicky objednávaní na orientačný čas, tak aby sa vo väčšom počte nezhromažďovali v čakárni ambulancie. Pred vstupom do nemocnice prechádzajú triážou a pred vstupom sú povinní vypísať dotazník ohľadom ochorenia COVID-19.

Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín. Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.

Stiahnite si pokyny pre pacienta  pred prijatím na oddelenie:

Pokyny pre pacienta OÚCH