Ambulancia úrazovej chirurgie

Lekár:
na ambulancii sa striedajú lekári OÚCH

Sestra:
Bc. Lucia Busoňáková


Lokalizácia:
komplement 2. poschodie, vpravo

Telefonický kontakt: 052 / 7125 453

Ambulancia realizuje kontrolné vyšetrenia u traumatologických pacientov operovaných na oddelení alebo liečených ambulantne, ako aj primárne vyšetrenia úrazov a poúrazových stavov.

Akútne stavy (úrazy do 24 hod od ich vzniku) sú  ošetrované v traumatologickej ambulancii Centrálneho príjmu v spojovacej chodbe na 2.poschodí.

Na vyšetrenie si pripravte kartičku poistenca.

Ordinačné hodiny:
  Príprava ambulancie, RTG Ordinácia, kontroly, vyšetrenia, preväzy Obed
Ordinácia, kontroly, vyšetrenia, konzíliá
pondelok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
utorok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
streda
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
štvrtok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00
piatok
07:00 – 08:00 08:00 – 11:30 11:30 – 12:00 12:00 – 15:00

Ordinačné hodiny platné od 1.11.2019 schválené VÚC Prešov

Lekár je prítomný na ambulancii od 8:00 – 15:00 (Ordinácia), lekár si môže určiť poradie pacientov podľa ich zdravotného stavu.

Počas rekonštrukcie Urgentného príjmu je ambulancia úrazovej chirurgie presunutá do časti poliklinika na 2. poschodí (predtým chirurgická ambulancia).

Na vyšetrenie na ambulanciu úrazovej chirurgie  je potrebné sa objednať vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby. V súčasnej epidemiologickej situácii sú pacienti telefonicky objednávaní na orientačný čas, tak aby sa vo väčšom počte nezhromažďovali v čakárni ambulancie. Pred vstupom do nemocnice prechádzajú triážou a pred vstupom sú povinní vypísať dotazník ohľadom ochorenia COVID-19.

Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín. Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.

Stiahnite si pokyny pre pacienta  pred prijatím na oddelenie:

Pokyny pre pacienta OÚCH