Kam ísť ak mám tento zdravotný problém?

Od 7.00 do 15.30 hod. v pracovný deň

 • mám čerstvý (akútny) úraz do 24 hodín budem ošetrený v chirurgicko – úrazovej ambulancii urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám úraz starší ako 24 hodín idem k svojmu obvodnému lekárovi a následne s výmenným lístkom budem ošetrený v ambulancii úrazovej chirurgie na 2. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám akútnu bolesť brucha, akútny zápal žíl budem ošetrený v chirurgickej ambulancii na 5. poschodí spojovacej chodby,
 • mám dlhšie bolesť brucha, pruh, ochorenie konečníka, ciev, absces a iné chirurgické ochorenie idem k svojmu obvodnému lekárovi a následne s výmenným lístkom budem ošetrený v chirurgickej ambulancii na 5. poschodí spojovacej chodby,
 • mám akútny obličkový záchvat, zápal močových ciest budem ošetrený v urologickej ambulancii v priestoroch bývalého MOM,
 • mám dlhšie urologický problém idem k svojmu obvodnému lekárovi a následne s výmenným lístkom budem ošetrený v urologickej ambulancii v priestoroch bývalého MOM,
 • mám akútnu bolesť na hrudníku budem ošetrený v ambulancii vnútorného lekárstva (interná) urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • potrebujem predoperačné vyšetrenie, interné vyšetrenie, s výmenným lístkom budem ošetrený v ambulancii vnútorného lekárstva (interná) na 1. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice) podľa spádovej oblasti,
 • potrebujem predoperačné vyšetrenie, anestéziologické vyšetrenie, s výmenným lístkom budem ošetrený v anestéziologickej (OAIM) ambulancii v Poliklinike Alexandra, 2.poschodie, č.dverí P205,
 • mám akútnu bolesť chrbta, neurologické ochorenie budem ošetrený v neurologickej ambulancii urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie neurologický problém s výmenným lístkom budem ošetrený v neurologickej ambulancii na 2. poschodí v pavilóne kožného stacionára,
 • mám gynekologický problém,  som odoslaná obvodným gynekológom, budem ošetrená v gynekologickej ambulancii na 8. poschodí spojovacej chodby nemocnice (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • rodím (v termíne pôrodu mi odteká plodová voda, krvácam, mám pravidelnú pôrodnú činnosť) budem ošetrená na pôrodnej sále na 10. poschodí spojovacej chodby nemocnice (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie gynekologický problém idem k svojmu gynekologickému lekárovi,
 • mám cudzí predmet v oku, zápal oka, ranu okolo oka resp. pod obočím budem ošetrený v oftalmologickej (očnej) ambulancii na 2. poschodí poliklinickej časti v pracovných dňoch od 15.30 do 22.00 hod.,
 • mám dlhšie očný problém idem k svojmu očnému lekárovi,
 • mám bolesť/ poranenie/ ochorenie hrdla, nosa, ucha, úst, pery, krvácam z nosa budem ošetrený v otorinolaryngologickej (ORL) ambulancii na 1. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie ORL problém idem k svojmu obvodnému lekárovi a následne s výmenným lístkom budem ošetrený v otorinolaryngologickej (ORL) ambulancii na 1. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám akútny infekčný problém budem ošetrený v infektologickej ambulancii v priestoroch bývalého MOM,
 • mám dlhšie infekčný problém idem k svojmu obvodnému lekárovi a následne s výmenným lístkom budem ošetrený v infektologickej ambulancii v priestoroch bývalého MOM,
 • mám akútny kožný problém, som uštipnutý hmyzom, mám dlhšie kožný problém idem k svojmu kožnému lekárovi, ak ešte nemám kožného lekára môžem byť ošetrený v dermatovenerologickej (kožnej) ambulancii na 1.poschodí v pavilóne kožného stacionára,
 • mám menej ako 19 rokov a nemám úraz budem ošetrený v pediatrickej príjmovej ambulancii na 2. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice).

Od 15.30 do 7.00 hod. v pracovný deň a od 7.00 do 7.00 cez víkend a sviatok 

 • mám rôzny neúrazový a nechirurgický problém budem ošetrený v ambulancii APS (LSPP) pre dospelých v priestoroch bývalého MOM,
 • mám čerstvý (akútny) úraz do 24 hodín, mám akútnu bolesť brucha, akútny zápal žíl budem ošetrený v chirurgicko – úrazovej ambulancii urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám úraz starší ako 24 hodín, mám dlhšie bolesť brucha, pruh, ochorenie konečníka, ciev a iné chirurgické ochorenie v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám akútny obličkový záchvat, zápal močových ciest, potrebujem precievkovať budem ošetrený v urologickej ambulancii v priestoroch bývalého MOM,
 • mám dlhšie urologický problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám akútnu bolesť na hrudníku, alergickú reakciu budem ošetrený v ambulancii vnútorného lekárstva (interná) urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie internistický problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám akútnu bolesť chrbta, neurologické ochorenie budem ošetrený v neurologickej ambulancii urgentného príjmu na prízemí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie neurologický problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám gynekologický problém, budem ošetrená v gynekologickej ambulancii na 8. poschodí spojovacej chodby nemocnice (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • rodím (v termíne pôrodu mi odteká plodová voda, krvácam, mám pravidelnú pôrodnú činnosť) budem ošetrená na pôrodnej sále na 10. poschodí spojovacej chodby nemocnice (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie gynekologický problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu gynekologickému lekárovi,
 • mám cudzí predmet v oku, zápal oka, ranu okolo oka resp. pod obočím budem ošetrený v oftalmologickej (očnej) ambulancii na 2. poschodí poliklinickej časti v pracovných dňoch od 15.30 do 22.00 hod., cez víkendy a sviatky od 7.00 do 19.00 hod.,
 • mám dlhšie očný problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu očnému lekárovi,
 • mám bolesť/ poranenie/ ochorenie hrdla, nosa, ucha, úst, pery, krvácam z nosa budem ošetrený v otorinolaryngologickej (ORL) pohotovostnej ambulancii na 1. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice),
 • mám dlhšie ORL problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám akútny infekčný problém budem ošetrený v infektologickej ambulancii v Prešove alebo Ružomberku,
 • mám dlhšie infekčný problém v najbližší pracovný deň idem k svojmu obvodnému lekárovi,
 • mám menej ako 19 rokov a nemám úraz budem ošetrený v ambulancii APS (LSPP) pre deti a dorast (detská poliklinika, vľavo od hlavného vchodu nemocnice, za parkoviskom s rampami),  po 22.00 hod. na 2. poschodí spojovacej chodby (medzi poliklinickou a lôžkovou časťou nemocnice) v hlavnej budove nemocnice na detskej UPS,
 • mám bolesť zuba budem ošetrený v ambulancii (APS) LSPP stomatologickej na 1. poschodí nad hlavnou vrátnicou – počas školských prázdnin v pracovný deň od 15.30 do 18.00 hod. – cez víkend a sviatok od 9.00 do 13.00 hod.