Oftalmologická ambulantná pohotovostná služba

Ambulantná starostlivosť mimo schválených ordinačných hodín – na žiadosť fyzickej osoby za 20,-€.

Lokalizácia: Poliklinika 2. poschodie, číslo dverí P228

 
pondelok – piatok 15:30 – 19:00
sobota, nedeľa, sviatok 07:00 – 19:00