Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

O nás

Anestéziologické predoperačné vyšetrenia budú počas uzatvorenia Polikliniky Alexandra v dňoch 27. – 29.12.2023 realizované na oddelení OAIM.
Ďakujeme za pochopenie.

Primár:  
MUDr. Ladislav Brugoš ladislav.brugos@nemocnicapp.sk
Vedúca sestra:  
Mgr. Petra Slavkovská petra.slavkovska@nemocnicapp.sk

Lokalizácia: prízemie novej prístavby Nemocnice Poprad, a. s. (lôžková časť Nemocnice Poprad, a. s.).

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Telefonický kontakt: 052 / 7125 307, 7125 659
E-mail: oaimkontakt@nemocnicapp.sk
Dokumentácia: dokumentacia.oaim@nemocnicapp.sk
Informácie ohľadom predoperačného anestéziologického vyšetrenia: 052/ 7125 220

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je samostatným základným a interdisciplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré poskytuje anestéziologickú, intenzívnu, resuscitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Pri poskytovaní liečebnej starostlivosti spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi a zložkami spoločných vyšetrovacích a diagnostických zariadení.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) má:

  • lôžkovú časť, kde sú liečení a diagnostikovaní najťažšie chorí pacienti so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými základnými životnými funkciami,
oaim_lozko klinika-bolesti
  • anestéziologickú časť, ktorá zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy. Obsahom anestéziologickej starostlivosti je predanestetické vyšetrenie, zhodnotenie, prípadne doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný anestéziologický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivosť o chorého v priebehu anestézie, tak, aby sa počas liečebného alebo diagnostického výkonu zabránil, alebo minimalizoval výskyt možných komplikácií a súčasne sa vytvorili podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou je bezprostredná analgetická liečba s cieľom minimalizovať operačnú bolesť.

    Celková anestézia pri kolonoskopii je spoplatnená podľa Cenníka Nemocnice Poprad, a.s.

operačná sála

  • anestéziologickú ambulanciu, ktorá je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v nemocnici alebo odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc,
  • OAIM poskytuje aj pôrodnícku analgéziu epidurálnou analgéziou. Má vyškolených 3 lekárov, ktorí pôrodnícku epidurálnu analgéziu ovládajú. Služba je spoplatnená podľa Cenníka Nemocnice Poprad, a.s. Rodička má byť vyšetrená na anestéziologickej ambulancii. Poplatok sa platí až po vykonaní služby.