Dotazník spokojnosti pacienta

Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás požiadať o anonymné vyplnenie dotazníka o vašich skúsenostiach počas návštevy ambulancie v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o našich pacientov a zabezpečiť kvalitu poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti...

Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás požiadať o anonymné vyplnenie dotazníka o vašich skúsenostiach počas hospitalizácie v našej nemocnici. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť starostlivosť o našich pacientov a zabezpečiť kvalitu poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti...