Ortopedické oddelenie s JIS

O nás

Primár:  
MUDr. Radovan Kŕč  

Vedúca sestra:
 
Mgr. Tatiana Harhovská tatiana.harhovska@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
lôžková časť, 7. poschodie, vpravo

Telefonický kontakt:

  • 052 / 7125 384 – ambulancia
  • 052 / 7125 572 – vedúca sestra

Dokumentácia: 0948 909 839, dokumentacia.orto@nemocnicapp.sk

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok návštevy zakázané
sobota, nedeľa, sviatky návštevy zakázané

Lôžková časť má k dispozícii deväť aseptických 3-4 lôžkových izieb so spoločným sociálnym zariadením.
Dve izby pre pacientov sú v tzv. „intenzívnom režime”. Na týchto izbách sú hospitalizovaní pacienti po náročnejších operáciách. V týchto izbách je zabezpečované neustále centrálne monitovanie pacientov, sú vybavené centrálnym rozvodom plynov, a majú zvýšenú ošetrovateľskú starostlivosť.

izba_orto  wc_orto

Na doplnenie operačnej aj konzervatívnej liečby využívame fyzikálnu liečbu (Bioptron, Likon a iné) a motorové dlahy Kinetec na cvičenie kolenných a ramenných kĺbov. 

Časť operačných výkonov je realizovaných počas hospitalizácie, časť operačnej liečby prebieha v tzv. JAS (jednodňovej ambulantnej starostlivosti) – ide najmä o malé výkony a arthroskopie. Pacient prichádza ráno, v ten istý deň je operovaný a odchádza na druhý deň doobeda, ak to jeho zdravotný stav dovolí.

Pri oddelení pracuje Príjmová ambulancia určená pre pacientov odosielaných na hospitalizáciu. V tejto ambulancii prebieha predoperačná starostlivosť a zároveň pracuje ako detská ortopedická ambulancia vrátane špecializovanej ambulancie vrodených chýb nohy. Na vyšetrenie v detskej ortopedickej ambulancii sú pacienti odosielaní pediatrom. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať ( tel.: 052 7125 494).

Všeobecná ortopedická ambulancia pracuje na 2. poschodí – ambulancia pre dospelých, kde prebieha vyšetrovanie pacientov a aj pooperačná starostlivosť. Na vyšetrenie sa môžete objednať aj telefonicky na tel.č. 052/7125 384

Ordinačné hodiny všeobecnej ortopedickej ambulancie:
pondelok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč, MUDr. Pagáč
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kŕč, MUDr. Pagáč
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
utorok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Hořák, MUDr. Babiš
11:00 – 13:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Barla
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia detí MUDr. Hořák
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Barla
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
streda 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Murcko, MUDr. Mochnacký
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Murcko, MUDr. Mochnacký
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
štvrtok 7:00 – 8:00 Odber krvi
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
11:00 – 13:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Barla
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých MUDr. Južanin
13:30 – 15:00 Ambulancia dospelých primár MUDr. Barla
15:00 – 15:30 Dezinfekcia, administratíva
piatok 7:00 – 8:00 USG novorodencov
8:00 – 13:00 Ambulancia dospelých MUDr. Kračun, MUDr. Palko
13:00 – 13:30 Obedňajšia prestávka
13:30 – 14:30 Ambulancia dospelých MUDr. Kračun, MUDr. Palko
14:30 – 15:30 Sanitácia, administratíva