Chirurgická ambulancia

Lekári:  
MUDr. Denisa Janovská denisa.janovska@nemocnicapp.sk

Sestry:
 
Jana Kondulová  
Klaudia Prokopič  

Lokalizácia: poliklinická časť – 2. poschodie, č. dverí P231.

Telefonický kontakt: 052 / 7125 576

Ordinačné hodiny:
pondelok – štvrtok 07:00 – 14:30
piatok 07:00 – 13:30

Akútne stavy ošetrujeme denne do 15:30 hod.

Ambulancia je súčasťou vzdelávania Katolíckej univerzity Ružomberok a Strednej odbornej školy zdravotníckej v Poprade.

Pôsobenie ambulancie:

Chirurgická ambulancia je príjmovou ambulanciou a tiež pracoviskom, kde ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie, vykonávame diferenciálnu diagnostiku v rámci viscerálnej, cievnej chirurgie a onkochirurgie (konzultácie s inými odbornými pracoviskami, zabezpečenie vyšetrení na iných pracoviskách na Slovensku – ERCP, MR, PTA a ďalšie), vykonávame excízie kožných lézií (pigmentových névov a pod.), vydávame žiadosti na kúpeľné liečby , potvrdenia pre sociálnu poisťovňu, lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky a iné. Súčasťou ambulantnej starostlivosti je podávanie infúznej vazodilatačnej liečby.
Poradie pacientov je dané číslami príchodov pacientov do čakárne. Uprednostňujeme deti do 3 rokov, imobilných pacientov a pacientov s akútnym ochorením.