Chirurgická ambulancia

Lekári:
lekári chirurgického oddelenia

Sestry:
Bc. Jana Kondulová
Bc. Lucia Lesičková

 

Ordinačné hodiny:
pondelok – piatok 07:00 – 12:00 12:30 – 15:30

Lokalizácia: komplement 5.poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 576, 052 / 7125 296

E-mail: chiramb@nemocnicapp.sk

Uprednostňujeme deti do 3 rokov, imobilných pacientov a pacientov s akútnym stavom (napr. náhle vzniknuté bolesti brucha, akútny a subakútny ischemický stav dolných a horných končatín)

Úrazové a poúrazové stavy sú ošetrované na úrazovej ambulancii.

Pôsobenie ambulancie:

Chirurgická ambulancia je príjmovou ambulanciou a tiež pracoviskom, kde ošetrujeme akútne aj chronické ochorenia. Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia, chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi, objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie.

 Vykonávame diferenciálnu diagnostiku a konzultácie s inými odbornými pracoviskami, taktiež zabezpečenie vyšetrení na iných pracoviskách na Slovensku – ERCP, MR, PTA a ďalšie v rámci

  • viscerálnej chirurgie,
  • cievnej chirurgie,
  • onkochirurgie,
  • proktológie,
  • chirurgie prsníka,
  • bariatrickej chirurgie.

 Vydávame žiadosti na kúpeľné liečby , potvrdenia pre sociálnu poisťovňu, lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky a iné.