Pediatrická neurologická ambulancia

Lekári:  
MUDr. Jana Bujnovská jana.bujnovska@nemocnicapp.sk

Sestra:
 
Veronika Sedláková veronika.sedlakova@nemocnicapp.sk

 

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika – 3. vchod, číslo dverí: 020

Telefonický kontakt: 052 / 7125 598

Ordinačné hodiny:
Deň 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                       
Pondelok    epileptická poradňa  EEG   Poradňa pre rizik.novorodencov   EEG  
  USG CNS cez veľkú fontanelu
Utorok    EEG  ambulantné vyšetrenia       EEG +
vizita na DO
ambulantné vyšetrenia         EEG 
Streda    EEG/Spánkové EEG        Poradňa pre rizik.novorodencov            EEG 
    ambulantné vyšetrenia 
Štvrtok    EEG  ambulantné vyšetrenia       EEG +
vizita na DO
ambulantné vyšetrenia         EEG   
Piatok    EEG  ambulantné vyšetrenia       EEG +
vizita na DO
ambulantné vyšetrenia         EEG  

 

  epileptická poradňa
  EEG vyšetrenia
  poradňa pre rizik.novorodencov
  ambulantné vyšetrenia
  obedňajšia prestávka

Čo vyšetrujeme?

  • Ultrasonografické vyšetrenie centrálnej nervovej sústavy ( cez VF)
  • Ultrasonografické vyšetrenie CNS Doppler
  • EEG natívne
  • EEG po spánkovej deprivácii
  • EMG vyšetrenie

Ako sa vyšetrujú akútni pacienti?

Prednostne sa vyšetrujú pacienti dovezení RLP, RZP, náhle poruchy vedomia , súrne konziliárne vyšetrenia.

Ako sa na vyšetrenie objednáva ?

Telefonicky: 052/7125 598, prípadne mailom: veronika.sedlakova@nemocnicapp.sk, denne v čase od 7:00 do 14:00 hod.
Objednať svoje dieťa môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!).

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame telefonicky.